Analizy ASF

Nasze prace o ASF (Afrykański pomór świń) zostały docenione przez agencje Bloomberg, Washington Post czy pigProgress.

Do tej pory zajmowaliśmy się różnymi aspektami

1) modelowaniem epizootycznym:

https://www.researchgate.net/publication/338436134_African_Swine_Fever_ASF_Virus_propagation_in_Poland_Spatio-temporal_analysis

https://www.academia.edu/43262326/Multilayer_network_approach_to_African_Swine_Fever_Spread_in_Poland

2) Analizą medialną ruchów ekologicznych oraz hodowców:

http://dx. doi.org/10.15503/emet2019.100.115

http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2022/04/animal_related_protests_in_twitter_preprint_pdf.pdf

3) Czy agroterroryzmem:

http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6752

https://doi.org/10.12797/9788381383899.14

ASF w Niemczech – potencjalny agroterroryzm?

 Atak bioterrorystyczny jest z wykorzystaniem ASF jest możliwy do wykonania technicznie i jest nietrudny do przeprowadzenia i żaden region wolny od choroby  w Europie nie może czuć się bezpiecznie.

ASF postępuje ze wschodu na zachód dyfuzyjnie (w tempie około 20 km/rok) i skokowo. Przeskok do Warszawy nastąpił we wrześniu 2017, a do powiatu wschowskiego (lubuskie) w listopadzie 2019. Pojawienie się wirusa poza zasięgiem związku przestrzennego (do 20-30 km) powoduje wzmożenie monitoringu czynnego i biernego oraz analiz epizootycznych. Okazało się iż introdukcja wirusa do obszaru Warszawy miała miejsce przynajmniej dwukrotnie i można wyróżnić haplogrupy II i III. Warto podkreślić, że haplogrupa III charakteryzuje się brakiem typowych polimorfizmów występujących w Polsce i  jest najbliższa ze wszystkich wariantów wirusa pobranych w Polsce do pierwotnego genotypu wirusa, który zapoczątkował pandemię w 2007. W związku z tym, jedna z introdukcji wirusa do Warszawy była zawleczeniem z zagranicy (bardzo prawdopodobne na podstawie genotypy, że z Ukrainy). Przeskok do powiatu wschowskiego jesienią 2019 i dalsze rozprzestrzenianie się wirusa w zachodniej Polsce odbywa się już w ramach haplogrupy II. Na przełomie 2019/2020 ASFV rozszerzał swój obszar występowania w Polsce zachodniej powodując, rok 2020 jest rekordowy (stan na 24.10.2020) pod względem liczby przypadków u dzików (prawie 3500) oraz ognisk w chlewniach (ponad 100). Również tempo rozprzestrzeniania się wirusa w kierunku zachodnim było wyższe niż to wynika z modelu matematycznego opracowanego na podstawie  obserwacji z Polski wschodniej (IBI 2019). Do tej samej grupy można zaliczyć wirusa pobranego z pierwszych przypadków ASF w powiecie Spree-Neiss. Wciąż nie znamy genotypu wirusów, które zostały wyselekcjonowane w Niemczech w Maerkisch-Oderland.  

 

 Rozprzestrzenianie się wirusa ASF w Europie i w Polsce, w latach 2015-2020 (do 22.10.2020). wirusem ASF. Biała plama na obszarze Białorusi oznacza, że kraj ten nie raportuje swoich przypadków. Opracowane własne na podstawie danych OiE (Światowa Organizacja Zwierząt).

Warto podkreślić, że do czasu pojawienia się przypadków w niemieckich powiatach nie stwierdzono żadnego przypadku przy granicy mimo iż polskie służby podjęty intensywne poszukiwania padłych dzików, także z wykorzystaniem wojska jako działanie cykliczne, realizowane w kilku-tygodniowych odstępach oraz przeprowadzono odstrzał sanitarny. Mimo wszystko, pomimo dużego obszaru zapowietrzonego w Polsce zachodniej już wiosną 2020 epizootiolodzy z Europy Zachodniej zwracali uwagę na zastanawiająco małą liczbę zarejestrowanych przez Polskę przypadków jak na obszar występowania. Dopiero po wykryciu ASFV w Niemczech potwierdzone również przypadków u dzików po polskiej strony granicy (np. w Cybince). Należy jednak uzmysłowić sobie realia pandemii COVID-19 oraz braki kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej zwłaszcza w powiatach żarskim, krośnieńskim, słubickim i gorzowskim, czyli w obszarach granicznych. Należy również podkreślić, że urzędowi lekarze weterynarii wskazywani przez powiatowego inspektora weterynaryjnego z obszarów przygranicznym od momentu otwarcia granic w okresie letnim, byli nastawieni przede wszystkim na klienta niemieckiego. Ponadto zatory w płatnościach z inspekcji weterynaryjnej są w wielu przypadkach wielomiesięczne, co tym bardziej nie zachęcało intensywnej pracy w ramach biernego nadzoru epizootiologicznego w powiatach granicznych.

Ponadto konflikty na linii przedstawicieli branży spożywczej – rząd – ekolodzy pojawiły się w październiku 2020, między innymi z powodu braku sukcesów w zwalczaniu ASF. Skala protestów rolniczych, pomimo pandemii COVID-19 i restrykcji w swobodzie zgromadzeń w związku tym jest ogromna.  Na przykład zmiana klimatu (i jej postrzeganie) napędza ruchy ekologiczne (poprzez żądanie ograniczenia spożycia mięsa (Le Monde, 2019)), co stworzyło nową podkategorię ekologów – uczestników konfliktu, którzy nie są szczególnie zainteresowani prawami zwierząt.

Mapa protestów rolniczych zorganizowanych 21.10.2020 (Żródło: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ec1IKulsaI23valQiAWuv5WN7AilXtCD

Najpoważniejszym obecnie zagrożeniem wydają się więc organizacje i aktywiści z szeroko rozumianej społeczności ekologicznej. Należy podkreślić iż naciski środowisk przeciwdziałania zmianom klimatycznym, czy mających na celu upodmiotowienie zwierząt, były w stanie wywrzeć wpływ na ministra rolnictwa Grzegorza Pudę i jego środowisko pomimo protestu praktycznie całego środowiska związanego z hodowlą zwierząt.

ASF za rok w świńskim rogu

W związku z tym, że stwierdzono kolejne zakażania w powiecie wschowskim (secondary case) poza pierwszym przypadku (index case), bardzo prawdopodobnym jest, że ASF będzie propagował z nowego ogniska.

Zgodnie z przewidywaniami naszego modelu, najbardziej prawdopodobny czas dojścia ASF-u do świńskiego rogu w Wielkopolsce, to już tylko około 12 miesięcy.

ASF_popgagacja
Szacowanie czasy introdukcji ASF-u z uwzględnieniem powiatu wschowskiego (update 15.11.2019):

Szacowanie z uwzględnieniem powiatu wschowskiego (update 15.11.2019):

Policz ryzyko dla powiatu po 15.11.2019

ASF w Polsce zachodniej

Niestety wszelkie starania, że by opóźnić dojście do ASF-u do świńskiego dołka są już nieaktualne. ASF został zdiagnozowany u dzika w powiecie wschowskim.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-stwierdzeniu-przypadku-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzika-w-wojewodztwie-lubuskim/idn:1138

Nasze przewidywania o przeskoku sprawdziły się co do miejsca (powiat wschowski wykazywał wysoką centralność PageRank i był w wśród 15% najważniejszych powiatów dla propagacji wirusa), lecz stało się to szybciej (najbardziej prawdopodobny czas dojścia w naszym modelu to dopiero wiosna 2022).

Przypominamy nasz model (który jeszcze nie został zaktualizowany o powiat wschowski):

http://gulakov.cba.pl/asf2.php

Sezon introdukcji (późna jesień) jest również łatwo wytłumaczalny, bo dopiero od niedawna dziki zeszły z pól kukurydzy do lasów i również w pobliże osiedli ludzkich, w związku z poszukiwaniem pożywienia.

Wirus ASF jako broń biologiczna?

Zajmijmy się interdyscyplinarną oceną ryzyka oraz wpływu na bezpieczeństwo Polski oraz innych krajów NATO / AUSCANNZUKUS związanego z naturalnym, bądź intencjonalnym rozprzestrzenianiem ASF (Afrykański Pomór Świń). Wirus ASF powoduje ostrą chorobę u świń domowych i dzików i chociaż nie powoduje choroby u ludzi, jego wpływ na gospodarkę, zwłaszcza poprzez handel i rolnictwo, jest znaczny. W ujęciu krajowym (ASF rozprzestrzeniania się ze wschodu na zachód Polski od 2014 roku), obecnie epizootia ASF obejmuje ok. powierzchni 30% Polski odpowiadającej za ok. 10% produkcji polskiej wieprzowiny powodując ponad 400 mln zł bezpośrednich i ponad miliard zł pośrednich rocznych strat, a do 90% hodowców ze stref zapowietrzonych rezygnuje z produkcji. W ujęciu globalnym ekspansja wirusa (ze wchodu na zachód Europu oraz przez Rosję do Chin i dalej kolejnych krajów ASEAN-u) przyczynia się do głębokich zmian w aspekcie ekonomicznym (np. spadek pogłowia świń – na Ukrainie prawie 3-krotny, ogólnoświatowe braki w zaopatrzeniu leków do produkcji których wykorzystuje się świnie), społecznym (np. masowe protesty w Europie Wschodniej) czy kulturowym (np. wieprzowina od kwietnia 2019 nie jest już najczęściej spożywanym mięsem globalnie).
Według naszego modelu matematycznego Wielkopolska zostanie szacunkowo zainfekowana w niecałe 3 lata, a pojawienie ASF się w tzw. „świńskim rogu” może spowodować niepokoje społeczne na niespotykaną w III RP skalę. ASF został prawdopodobnie użyty już kilkukrotnie jako broń biologiczna przez CIA na Kubie w 1971 oraz przez Sowietów kilka lat później. Podzielmy aspekty badania na (I) analizę epidemiologiczną z akcentem na pośrednie koszty choroby potencjalnie dewastujące produkcję wieprzowiny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, (II) teoretyczny model wykorzystania ASF-u jako broni biologicznej (III) oraz skutki w postaci ruchów protestu.

Pokrótce (szczegóły w analizie w języku angielskim):
I) Epidemiologia. ASF charakteryzuje się dużą liczbą dróg zakażeń – z decydującą rolą antropomorficzną. W skali globalnej bioasekuracja farm i pasywny monitoring zwierząt są jedynymi kosztowo-efektywnymi środkami prewencyjnym (nie istnieje na chwilę obecną ani lekarstwo ani szczepionka na ASF). Kontrola populacyjna dzików może, a nie musi wpływać na rozprzestrzenianie się ASF.
II) Agroterroryzm. Pokażemy z jaką łatwością bez specjalistycznej wiedzy mikrobiologicznej oraz funduszów można z dużym prawdopodobieństwem wprowadzić zakażenie na obszar do tej pory wolny od choroby.
III) Protesty. Przeanalizujemy również aspekt formowania się ruchów protestu wokół tematu ASF-u na przykładzie Polski (kumulacja protestów wokół wielowymiarowego problemu ASF wystąpiła na początku roku 2019). Przeprowadziliśmy analizę ilościową nowych ruchów protestu : (1) organizacje hodowców trzody chlewnej; (2) organizacje obrońców praw zwierząt; (3) organizacje myśliwych oraz weterynaryjne. Kumulacja protestów w Polsce wokół wielowymiarowego problemu ASF wystąpiła na początku roku 2019.
Naszym zdaniem percepcja szeroko pojętego zagrożenia ASF, zwłaszcza w środowisku decydentów, jest niedoszacowana i dokładne zgłębienie tematu jest konieczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz innych krajów NATO / AUSCANNZUKUS.

African Swine Fever as a potential biological warfare threat (draft)

In our theoretical model, a single person without any special training in microbiology or financing support could release and disseminate ASF virus to disease free territory.

Andrzej Jarynowski1,2 , Vitaly Belik2, Daniel Płatek1, Łukasz Krzowski3, Anton Gerylovich4

 1. Interdisciplinary Research Institute in Wrocław
 2. System Modeling Group, Institute for Veterinary Epidemiology and Biostatistics, Freie Universität Berlin
 3. Military University of Technology in Warsaw
 4. Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine in Khrakiv

Abstract

African Swine Fever (ASF) is a viral infection which causes acute disease in domestic pigs and wild boar. Although the virus does not cause disease in humans, the impact it has on the economy, especially through trade and farming, is substantial causing more than one billion EUR yearly losses in Eastern Europe and dozens of billions globally. Thus, ASF is a possible biological weapon, due to: ease of infectious material collection; its extremely high virulence; multiple transmission route mechanisms; no treatment and no vaccine; its high resistance to inactivation and devastating impact on pork production.

In our theoretical model, a single person without any special training in microbiology or financing support could release and disseminate ASF virus to disease free territory.  In contrast to other biological weapons as Bacillus anthracis or Variola virus (the respective causative agents of anthrax and smallpox), terrorist could access virus easily, e.g. by collecting infectious materials from wild boar carcasses. Sample preparation is simple and does not require any sophisticated laboratory equipment. Recent development of portable ASF virus detection kits in middle of 2019 in China increased feasibility of attack, because until now material diagnosis was the weakest point in possible intentional introduction protocols. Such a contaminated material could easily be used for infection of swine or wild boars in new disease-free territory and seed a new outbreak.

We conclude that rising awareness about the ease of an intentional ASF introduction to a disease-free region (via bioterrorism) is an important element of security strengthening and recommend the use of modeling approach for risk assessment as well its experimental validation of the international ASF dissemination.

This analysis does not include external confidential attachment that contains a secret information (possible infection introduction protocols with demonstrated case studies), when unauthorized disclosure of the information could cause damage to the national and international security.

Introduction

ASF “is probably the most serious animal disease the world has had for a long time, if not ever” said by Dirk Pfeifer, a veterinary epidemiologist at City University of Hong Kong (Normile, 2019). Virus is propagating from East to West of Europe (with an average[1] velocity of 250 km/year by long range “jumps” and around 20km/year by “local diffusion” (Iglesias, et. al., 2019)) since 2007 (since 2014 in a first NATO/ EU -member countries), and even faster (550 km/year1) in Eastern Asia (OiE, 2019C). Until now, the full complexity of the processes of ASF spread in general and human role in particular has not been fully revealed. Experience shows that eradication is very difficult and, in some conditions, even almost impossible in already affected region (OiE, 2019C), so arrival of the virus to a disease-free region may lead to devastation of pork production, pork being a cheap and an efficient source of proteins especially in Central/Eastern European diet. There is no treatment and no vaccine available yet, and it has great impact, as it is non-dangerous to humans (not a zoonosis) (Cwynar, et al., 2019). To illustrate the impact, only in Poland and Estonia, after introduction in 2014, due to restrictions up to 90% (in whole Estonia (Nurmoja, et el., 2019) in some regions of Poland like Podlasie Voivodship (Dziennik Ustaw, 2019)) of mainly small farms were banned or stopped pig production. In Ukraine, national pig population decreased almost twice since ASF introduction in 2012 (FAPA, 2018), (Gospodarz, 2017). ASF is an emerging epidemiological threat relevant from the perspective of public health in the sense of ONE Health (Narrod, et al., 2012), for which computational risk assessment models have been proposed (Jarynowski, Belik, 2019A). After its introduction as a new very virulent strain in 2007 it caused (Bloomberg, 2018):

– Millions of culled Animals yearly (currently hundreds of millions since 2018 (ABC, 2019));

– Dozens of billions of Euros losses yearly (in Poland 100 million EUR direct (Tygodnik Rolniczy, 2019), (Dziennik Ustaw, 2019) and around 300 million EUR indirect costs) [Fig. 1];

 –A possible introduction to the USA could cost 20 billions EUR only in first year (ABC, 2019));

– Complicated and varying from day to day restrictions (e.g. zones and biosecurity in EU (European Commission, 2014), or China);

 – Conflict between governments and societies (Chenais, et al., 2019).

Fig.  1) ASF-related costs structure on the example of Poland.

Public health and military authorities should study basics of ASF threat, also because it is possible that ASF virus might be used in a biological attack. The intentional release of germs (Bertrandt, 2007) that not only can kill livestock or wild animals, but might cause more economically important indirect impact. New kinds of biological weapons which fall outside of traditional doctrine of some rogue state possessing them (e.g. as during Cold War era) can be easily released alongside inadequate societal preparedness (Maclntyre, 2018). Pork is a key component for many of dishes in various national cuisines (Magazyn Kuchnia, 2019) (more than 50kg yearly consumption per capita in most of European countries (AHDB, 2017)) and for example made up to 60% meat consumption (Oh, 2011) in China (before the ASF introduction in 2018). During only 10 months of the outbreak since August 2018 China (all of 33 mainland provinces have been already affected (OIE, 2019C)) lost up to 200 million pigs (Reuters, 2019) due to ASF disease or ASF-triggered restrictions. Since April 2019 pork is not the most widely consumed meat in the world anymore and the leadership was overtaken by poultry with global share of 35% (FAO, 2019A). Moreover, perspective seems to be worse and worse because the disease is affecting the international trade (opening and closing of borders) and supply/demand (causing huge spatiotemporal variation of hogs price per kg as 0.5 – 4.5 EUR in China in 2019) having serious socio-economic impact (Rabobank, 2019), (AgroPolska, 2019). Some countries in Europe are also suffering shortage of drugs in the middle of 2019 (TVN24, 2019), and some of these medicaments are produced by mainly Chinese companies. Deliveries had been halted due to factors including work stoppages in Chinese factories (Polskie Radio, 2019), that produce pharmaceuticals from porcine ingredients (Vilanova, 2019). In this paper, we are going to present a theoretical scenario of potential intentional dissemination of ASF virus in epidemiological perspective and discuss a possible public health decision making response and preparedness.

ASF Epidemiology

ASF is currently a number one threat in veterinary epidemiology (epizoology) and the whole agricultural sector in EU (RMF, 2018) and USA (Vet online, 2019C) as well as one of the highest priority globally (OiE, 2019B), (FAO, 2019B). The main challenge for risk assessment and prediction of ASF spread lies in the lack of adequate understanding of human role in this process (Belik, et al., 2011). ASF was first described in Kenya in 1921 and traditionally it has been confined to the African continent. There were only three introductions, from Africa to Europe: ~1950, ~1980 (e.g.  all pigs in the Netherlands were culled), since 2007 current outbreak started in Georgia. The disease is endemic in Central/South Africa and Sardinia, however the most virulent genotype II comes from Caucasus through Eastern Europe and Siberia, then propagate over China and South Korea and it has recently observed in ASEAN countries as Vietnam, Cambodia, Thailand, Philippines as well as focally in Belgium (Cwynar, et al., 2019), (OiE, 2019C). There are few disease registries collecting notifications on ASF as OiE (The World Organization for Animal Health), FAO (The Food and Agriculture Organization of UN), ProMED, EFSA (European Food Safety Authority)/ ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). However, there are various practice about outbreaks notifying and Belarus even being affected (Cwynar, et al., 2019), (GlobalMeat, 2018) use to deny any ASF outbreak (white spot on the Fig. 6).  

The transmission process is very complex; however we identify 3 main factors (OiE, 2019A), (EFSA, 2015):

– Wild Boars (WB) can be a host and a biological vector in the form of carcasses, meat and hunting target;

– Swine or domestic pig (denoted pig later on) can be a host and a vector as living animal or pork product;

– Human (denoted hum. later on) can a be mechanical vector;

– Potential tick vector from Ornithodorine family has been described.

Biosecurity in the context of ASF is a strategy to decrease risks of ASF introduction to farm or region and is an important element of veterinary infection prevention (Pejsak, 2017). However, perception and compliance with biosecurity among farmers differ significantly between countries in accordance with their organizational status and attitudes. Cultural and behavioral habits of people (seems to be main factor for spread of disease (EFSA, 2015)) differ substantially (Dors, et al., 2018). In Eastern Europe fast propagation was mainly due to noncompliance to restrictions (farmers did not care about biosecurity or traded with infected pork for profits (Depner, 2018)) and the same reason could drive spread of ASF in South-East Asia.

Infectious materials in animal-animal transmission route are: blood, nasal swabs, rectal swabs, vagina swabs, faeces and tissues (OIE, 2019A). Virus remains viable and there is a possibility of long-term stability in some uncooked or undercooked meat products (e.g. up to 6 months in smoked ham (FAO 2013)). ASFV can survive for sustained periods and maintain its infectivity in various environmental conditions as extremes pH and temperature (Niederwerder, 2019). The diagnostical tool of choice is genetic analysis such as PCR. However, access to laboratories equipped with PCR-equipment and supplies for ASF-primers and arrays is limited (e.g. in Poland till 2018 only one lab could officially perform ASF genetic analysis (Veterinary Inspectorate, 2019). However, now even portable tests are already on the market in China since 2019 (Jie, 2019). More available serological tests (antigen detected from tissue smears or sections by staining e.g. with ELISA) are characterized with low specificity (high false negative results) due to death of animal before developing antibodies (preacute form of disease (OiE, 2019A)). There are mobile versions of these serological tests (Gallardo, 2013) used for example in Africa, Sardine (Cappai, 2018) or China (RingBio, 2019), could be applied on the field conditions, and PCR test have been currently developed in China (Jie, 2019), (Miao, et at., 2019), (Kanjiyie, 2018). However, terrorist any abuse some facilities of already working public or private accredited laboratories in countries which allows for non-registered ASFV molecular diagnosis for private/”scientific” reasons. We identify possible infection routes (EFSA, 2018), (FAO, 2013):

– WB and pig nose-nose and (pig) contact in farm;

– Feeding on carcasses (pig, but WB are not showing cannibalism in normal situation and feed on other WB if access to food/proteins is limed only (EFSA, 2017));

 -Swills/Food scraps/Meat rest-overs and faecal-oral (pig-WB via hum and pig-pig via hum who are feeding animals with contaminated swills);

-Formites and contaminated environment (pig directly or indirectly via hum);

– Pork supply chain (pig-pig via hum).

Fig. 2) Pathogenesis of ASF (following notation will used later on)

Plenty of experiments already realized in vitro/in vivo and field observation suggest that disease infectivity is relatively low (which has an impact on potential warfare use), however multiple transmission routes could still cause rapid propagation in totally susceptible population in a “wave” character (Cwynar, et al., 2019). Infection probability and infectious dose differ between various routes of infection. Our current knowledge about ASFV etiology, pathogenesis increased substantially due to EU overall observation (EFSA, 2017), (EFSA, 2018). Contact infectious route based on UK experiments (Guinat, et al., 2014), (Guinat, et al., 2016) in quasi natural farm conditions shows infectivity intra 0.91/day and inter 0.31/day with R0 (epidemic reproduction rate (Jarynowski, 2011) estimation: around 1.5 (Nielsen, 2017). Inoculation (S-I ~10 days) and injection (E-I ~ 5 days) experiments form The Netherlands and Denmark (de Carvalho Ferreira, et al. 2012), (Olesen, et al., 2017), (Olesen, et al., 2018) suggests  3 day- maximal time period for environmental transmissions,  dose dependence in feeding route. German experiments (Pietschmann, et al. 2015) shows effect of feeding on carcasses (high infection probability and short incubation period). Longer incubation (S-I ~15 days) period and non-zero recovery probability was suggested from Spanish experiment (Gallardo, et al., 2018) and Estonian field observation (Shulz, et. el., 2019). Posterior field studies in Latvian farm outbreak investigation (Lamberga, et al, 2018) and in Russian Federation allows the calculation of basic reproduction rate:  interfarm R0 <2, intrafirm R0>3, (Guinat, et al., 2018), (FAO, 2018). Infection probability per social nose-nose contact seems to in 10-30% range (Shulz, et el., 2019). However, feeding on carcasses and infections from environment are main drivers of propagation (Iglesias, et al., 2019) and significantly differ between location (e. g. Europe, Asia), hosts (WB or pigs),  etc. There are satisfactory within- or between-farms pigs models (Halasa, et al., 2018) or (Pfeiffer, et al., 2008), and wild boars ecological models (Thulke, et al., 2011), (Taylor, et al. ,2019), moreover the human factor is rarely  integrated in these models (Jarynowski, Belik, 2019A). In Conclusion, ASFV infectivity per direct contact is low [Fig. 2] and R0 does not exceeds 1 significantly (barrier value), but it is easy to transmit by many additional non direct routes (via eating virus-louden pork or feed, via contaminated farmers/hunter equipment, via flies (Olesen, et al., 2018) or drinking contaminated water (Niederwerder, et al, 2019)). On average each gram of tissue (e.g. spleen) can contain 10^12 viruses and 1ml of blood (a single drop) can contain 10^8 viruses from infected pig/WB. 50% infectious dose (ID50) (Zimmerman, et al., 2019) for oral track for dry feed is around 10^4 (viruses), but the liquid feed is much smaller –10^2. Injective ID50 is even smaller – 10^1 (Niederwerder, et al., 2019). So a single drop of blood could be used to infect 50 million animals (Bloomberg, 2019) without deploying cell line reproduction and other sophisticated virological techniques.

Fig. 3) No. new cases by month of the year (crude incidence) with characteristic seasonality for both WB and pigs.

Fig. 4) Time series of No. new cases of monthly (crude incidence) in Poland with characteristic seasonality and 3 regimes of the spread: “subepidemic”, “preepidemic” and “epidemic”.

Incidence rates were significantly different depending on the month of infection detection  [Fig. 3, 4]. The highest incidence rates for domestic pigs were recorded in summer (June, July, August) and small increase is observed in summer and also in winter for WB. However, seasonality in WB could be biased by many factors as hunting insensitivity. A Summer pick [Fig. 3, 4] in incidence in pigs could be explained by many factors: intensive workload and workers movement due to harvesting season; farmers habits to attending forest for recreation (e.g. relax, berries picking and mushrooms hunting), role of mechanical vector as flies (Olesen, et. al., 2018) or ticks in warmer regions (Vial, et al., 2018).

The virus can circulate in domestic pigs only (e.g. China), among wild boar populations only (Belgium, Czech Republic – already eradicated (OiE, 2019D)) and coexist in both populations (e.g. Poland, Ukraine, Russian Federation). The carcasses and pork products play a role of a long term reservoir of virus.

There are 2-3 main possible corridors of ASF propagation to Western Europe [Fig. 5, 6] due to environmental and climatic conditions (IBI, 2018), (Veterinary Inspectorate, 2017):

 • North path goes via Baltic states and North European Plain; 
 • South -central path goes via Ukraine and Hungarian plateau and Danube valley (and later to Po valley);
 • South path via Moldovan (Galați) corridor to Eastern Balkans.

Fig. 5) Clustering of infection notification in geographical space of ASF Genotype II. Distinguished Northern (Baltic States and Poland) and South – central (Ukraine trough Hungary and Slovakia) Southern (Ukraine to Eastern Balkan States) branches in Europe. (colors – years)

There are significant differences between regions, that can lead to different propagation scenarios. The main factor for long-term disease sustainability and endemicity is wild boar population. Lack or low WB density in Carpathian Mountains implies that propagation probably has been performing via jumps (such as illegal pork products trade) and along Danube valley (Bartosiak, 2019).

Fig. 6) DBSCAN clustering of infection notification in Poland and Europe

Besides in Caucasus, Southern Europe and South East Asia there are soft ticks (as Ornithodoros not existing in most of Northern/Central Europe) which can be a vector of ASF virus (Vial, et al., 2018). In China and the United States pork production chain is less modular (Jayaram, Vickery, 2018) and is more interconnected than in Europe (it could impose very fast spread, as all 33 Chinese mainland provinces have been affected in less than one year (OiE, 2019C)).

Poland, Hungary and Romania are on the front wave in Europe, while for example in Baltic States the disease entered an endemic phase (e.g. characterized by a high prevalence of seroconverted living animals due to increased recovery rates states (Shulz, et al., 2019)). Around 30% of the territory of Poland has been affected (in the middle of 2019) and first signs of endemicity were observed in Podlaskie voivodship (Pejsak, Truszczyński, 2019).

The recent eradication of a focal introduction into the Czech Republic (OiE, 2019D) reveals that effective mitigation strategies and optimal protocols for control measures in timing and zoning are available (OiE, 2019B). We observed 2 sites in Poland near Kraśnik and near Lomża without secondary cases, so low contagiousness of the disease with a high mortality rate could lead to natural outbreak extinction in the very early phase of epizootic. However, the expansion of the virus as a wave is still not under control in Europe and Asia (disease transmission to ASEAN countries one by one in 2019). Recent observations in Russia (Iglesias, et al., 2018), Ukraine and Baltic states (Shulz, et al., 2019) suggest a mild form of endemicity of ASF in wild boar population in Europe in next decades, but in long term adjusted biosecurity standards and surveillance could significantly reduce cost and burden of disease in domestic pigs.

Social conflicting and fear layer

Low biosecurity levels and illegal trade of pigs and pork products is the main reason for rapid propagation in EU neighboring countries and China/Vietnam. ASF has already slightly changed food consumer behavior in Ukraine (more than 30% shrunk of pork consumption (Pigprogress, 2019B) and dramatically in China by pork consumption reduction (Reuters, 2019A). Big release of Belgian pork on EU market and shortage of pork in China due to ASF caused rapid and unpredicted fluctuation of hog’s price (e.g. 1.1 – 1.8 EUR per kg in Poland (Wiadomości Handlowe, 2019)). The intensive fight against ASF in European Union is significantly transforming regulations and ethics, triggering protests of various groups of interest such as farmers, hunters and ecologists (animal right activists). New biosecurity laws and standards (with possible unsatisfactory compliance by small farmers) are resulting with backlash of farmers against governmental bodies. Many small producers, who could not comply with new biosecurity rules must close their farms or change the production profile or become agricultural workers, often abroad (Pigprogress, 2018). New protest movements are appearing with following social agents: pig breeders’ organizations, animal welfare organizations, hunters’ organizations and veterinary organizations. ASF in not a zoonosis, so it is not dangerous to people, so many citizens or even infectious disease doctors in affected countries “disregard in dealing with this infection” (LSM.lv, 2014). The genome for the ASF virus is stable, meaning that reasortation and mutations could not easily jump the species barrier (LSM.lv, 2014).

Polish Media example

Public awareness about ASF is low, mainly due to not being human disease [Fig. 7, 8]. The topic of ASF in Poland in the media practically did not exist from the emergence of the disease in 2014 to the first outbreaks in pig farms in the summer of 2016. Moreover, arrival of ASF in Greater Poland (national hub of pig production) may cause social protests at an unprecedented scale in the III Republic of Poland. 

Fig. 7) Google query search trends with scientists’ letter release on 9.01.2019 (NaukadlaPrzyrody, 2019) on WB depopulation (ASF phase in Poland)

Only the presentation of the problem on wild boars and ASF in the open letter of Polish scientists in January 2019 (Conservation, 2019) started a cascade of interest, so level of attention to the same issue differs over time. Poland has taken drastic but likely ineffective measures (disregard the science behind) and massively increased culling of wild boar (Vicente, 2019).

Fig. 8) Daily tweets counts in Polish with scientists’ letter release (ASF in Poland)

We have preliminary defined main agents in Polish Media:

 • Farmers represented mainly by the Agrounia organization active in social media (e.g. Facebook), which organizes mass protests in the mild form of happenings (e.g. „throwing meat”) as well as hard – road blocking.
 • Animal rights defenders, protest movement without an indicated main player, active especially on Twitter and having influencers as bloggers or streamers. They operate mainly in the area of ​​digital space (e.g. protest letters) and to a little extent in a particularly engaging ways (e.g. blocking hunting and demonstrations).
 • Hunters and environmental / veterinary services, movements involved cognitively in the ASF problem, but entangled in conflict often against their will (like hunters implementing government-determined contingents, or underfunded veterinary services that have more responsibilities due to ASF). They organize themselves mainly on all social media platforms like Facebook, Twitter or closed online forums.

The communication dynamics and the conflict relations between movements are observed. Some farmers blamed veterinary inspection for ASF propagation and even claim that National Veterinary Institute makes business out of it which is could be illustrated by the phrase used by farmers: “Pejsak (the most recognized swine veterinarian), Jurgiel (minister of agriculture), two nephews, they will cause the end of Polish economy”[2]. Indeed, National Veterinary Institute charged farmers higher cost for ASF diagnosis than Friedrich-Loeffler-Institute  (National Authority for Animal Diseases) in Germany did (Lubelskie24, 2018) and just recently reduced the cost to less than 20 EUR. Small farmers blamed big international farming corporates (Agrounia, 2019) as Smithfield Foods and Pini Pologne, etc., which can easily satisfy biosecurity standard and increase production. Misunderstanding of ASF epidemiology among farmers (Agrounia, 2019) and inefficient state response (Vicente, et al., 2019) is leading to polarization between farmers and state. There is a lot of controversy of possible routes of introduction of the disease to Poland and many farmers believe in a rumor that the first (and few others) infected dead wild boar case in Poland on the border with Belarus was intentionally introduced by “enemies of Polish economy” (SE, 2018). The possible appearance of political consultancies[3] or foreign intelligence in social media, which could polarize society (Duvanova, et al., 2016), were observed because Twitter accounts, already potentially classified as suspected (Oko, 2019) were also propagating anti-government content which fueled animal right movement [Fig. 9 – yellow colored]. However, ASF had a small effect only on European Parliamentary Election 2019, where number of notification correlates negatively with % of votes (adjusted for pig density confounding effect) for currently ruling country in Poland (IBI, 2019B).

Fig. 9) Network built on 5285 retweets with #ASF with tagged language pl from 19.12.2018 to 18.01.2019. Nodes are Twitter accounts (threshold for node>10 tweets), links is a retweet. Right wing politicians (orange), Mass media (blue), Animal rights activists (yellow), Farmers representatives (green)

Risk assessment for ASF introduction

Analyzing possible introduction mechanisms is crucial for understanding of the disease spread, especially because it was recently observed in China and Belgium far away from previously affected regions. Authorities of many countries have started active preparations (WashingtonPost, 2019) in response that rising ASF can be introduced to a new territory via (Żuber, 2012), (Elbers, Knutsson, 2013):

 • Natural introductions (e.g. WB transmission on the border between countries, which is for example the most likely path from Russia/Belarus to Baltic States (Cwynar, et al., 2019));
 • Accidental introductions (e.g. most likely introduction to Czech Republic via contaminated discharged pork products brought by Ukrainian hospital worker or wastes from trucks in a logistic center (OiE, 2017));
 • Intentional disease introductions.

Thus, ASF is a possible biological weapon (Szopa, et al., 2018), due to:

– easiness of contagious material collection;

– difficulty to secure many farming sites and forest area (soft targets (Dugdale, 2005));

– its extremely high virulence;

– multiple transmission route mechanisms;

– its high resistance to inactivation;

– no vaccine and treatment;

– difficulty in post disposal investigation and low treatability due to slow “evolutionary clock” of virus genome (Mazur, et al., 2019);

– devastating impact on pork production.

However, bioterrorism event does not exist in reviewed European national surveillance systems (in opposite to US or Australia for example). In USA’s risk assessment review, bioterrorism is ranked as a fourth most important introduction path of ASF (Brown & Bevins, 2018) and authorities recognizes ASF as a main threat in agriculture (Vet Online, 2019C). Thus, United States public administration tries to be prepared for terrorist introducing foreign high-risk animal disease as ASF by formulating surveillance and contingency plan (Gordon, 1986). In Australia, sabotage risk was also examined (Ausvetplan, 2016). Western European Authorities seem to underestimate potential role of bioterrorism in ASF introduction and this issue does not exist e.g. in Germany (FLI, 2019), UK (Defra, 2018), Poland (NIK, 2018), (MRiRW, 2017) official preparedness plans and possible other Western European countries. Most of national risk assessments have in common that probability of introducing ASF by legal trade is almost neglectable (Mur, et al., 2012), (Lu (Y),   et al., 2019), so most of attention is focused on illegal human behavior and failing to restrictions. Focal introductions of ASF is consider as human-mediated, however main interest special groups are usually limited only to:

-hunters because of wild boar hunting tourism;

-truck drivers because they travel long distances throughout Europe and guestarbeiters from affected areas who may inadvertently discard infected meat products.

There are many pro-active approaches like TV spots or leaflets (like Netherlands (NVWA.nl, 2018)), active surveillance on the border (UK, Australia and Japan are permanently collecting positive samples from fitosanitary border controls (Guardian, 2019)).

OIE classify of release (or entry) by exposure routes (Defra, 2018):

– Legal trade in live animals and products of animal origin;

– Illegal trade in live animals or products of animal origin;

– Fomite transmission, transport or other identified routes.

ASF expansion in Europe is according to current observation ongoing and forecast for future arrival time can be proposed (Jarynowski, Belik, 2019C) with mathematical modeling and machine learning approaches, where for example most likely arrival time to Germany is around 2023 and arrival time estimator for Polish counties is publicly available http://interdisciplinaryresearch.eu/index.php/asf.

Disease is devastating trading networks, permeable land borders and farms with little or no ability to stop spread in many areas of impact (Ausvetplan, 2016):

̶ livestock health (health of affected species, including animal welfare);

̶ trade and economic impacts (including commercial and legal impacts);

̶ environmental impacts;

̶ organisational capacity;

̶ political impacts;

̶ reputation and image.

In countries with high military expenditures (such as e.g. Australia, USA and Russia), bioterrorism gathers high attention (FDA, 2003), (CDC, 2008) with special attention on ASF (Selected Agents, 2019), (Australia Group, 2019), (Voronina, et. al., 2017). However, in bioterrorism threat perception it is difficult to distinguish information from disinformation or private opinion from official position (Novosti, 2018). Moreover, lack of bioterrorism training with veterinary/sanitary inspectors in Western Europe leads to misunderstanding of propagation paths projections. For examples, Russian epidemiologists suggested 2 main corridors (Northern and Southern), which is obvious according to geography (historical European War Theaters) due to environmental landscape (Bartosiak, 2019). Moreover, computer simulations are in agreements with such predictions (Mur, et al., 2012), (Jarynowski, Belik, 2017). On the other hand, Western European veterinarians were at least confused with such projections (and some were even suspecting intentional introduction) (Veterinary Inspectorate, 2017).

Taking the calibrated Grunow–Finke Assessment Tool (Chen, et al., 2018) and agricultural outbreak intentionality index (Sequera, 1999), (Roberge, 2015) into consideration, we conducted the risk assessment for intentional ASF introduction [Tab. 1].

Tab. 1) Calibrated Grunow–Finke Assessment Tool and agricultural outbreak intentionality index for ASF introduction in China and Belgium

Introduction calibrated Grunow–Finke (Chen, et al., 2018) Agricultural index (Sequera, 1999)
China 17/60 which means around 30% of terrorism likelihood 5/10 (moderate likelihood of agro terrorism)
Belgium 11/60 which means around 20% of terrorism likelihood 4.5/10 (low to moderate likelihood of agro terrorism)

However, the results should be taken with care, because the calibrated Grunow–Finke Assessment Tool was developed for human diseases. Besides risk analysis tools, the rapid surveillance methods are required to detect unnatural epidemic signals (Dembek, 2016) which should lead to security practices through innovative uses of psychology and organizational dynamics to both understand terrorists and train response teams and societies (MacIntyre, et al., 2018).

Bioterrorism and food safety

Chemical, biological, radiological and nuclear defense (CBRN defense) is already established protective measures in NATO and AUSCANNZUKUS military alliances (CDC, 2000). We focus on epidemiology of infectious diseases which can be used as biological warfare agents. Identification of CBRN use-related threats and potential enemies, monitoring of threats, and medical intelligence is a domain of military safety (Maciejwski, 2001) due to restoring capabilities due to new type of hybrid war (EP, 2019). However, identification of ASF, sanitary procedures, managing a crisis situation are covered by (as veterinary) public health and public administration mainly so cooperative civil and military training bridging security with animal and public health is needed (Bertrandt, et al., 2013).

There are few classifications of potential agents as CDC (Centers for Disease Control and Prevention in USA (CDC, 2018)):

 1. Highest risk (high infectivity and mortality rates) as Smallpox (Jarynowski, 2014) or Anthrax;
 2. Medium risk (moderate infectivity and morbidity rates) as EHEC E. Coli (Weiser, 2016);
 3. Unknown risk (unknown infectivity and morbidity rate) for example new generic pathogens produces by CRISPR/Cas genetic modification, but also ASF itself due availability and ease of dissemination (CDC, 2019).

Producing biological weapon usually requires advanced theoretical knowledge in the field of microbiology and technological experience in this area (Ura, et al., 2015), even in era of do-it-yourself synthetic biology (Krzowski, et al., 2017), but it is not the case with ASFV, which can be acquired in sufficient amount directly from environment (e.g. WB carcasses). ASFV affected meat is harmless to people, but still is a specific food safety hazards, which touches developed countries as food terrorism (Dzwolak, 2009). In case of intentional ASF introduction, we could additionally classify it as agroterrorism with its economic motives and effects on consumers, producers and agri-food market (Bertrandt, 2007). There have been just few such confirmed events in the history of the world agriculture (19 in 1915–2000 by according to Monterey), but many more were suspected and never fully confirmed (Kacperska, 2017). African Swine Fever virus was suspected to be in arsenal of Soviet bio-agents (Leitenberg, 2012), but current Russian or North Korean facilities are undocumented and seem not to play such a significant role after Cold War anymore. ASF was suspected by USSR epizootiologists to be intentional introduced to Cuba in 1971 (Stegniy, et al. 2015).

Agriculture as pig farming is particularly susceptible to attempts by terrorists due to difficulty of protecting (Zawojska, 2011):

– wild boars are geographically dispersed in unprotected spaces which facilitates access for terrorists,

– pigs are usually concentrated in often overpopulated farms, which favors the rapid spread of infectious diseases,

– animal pathogens as ASF can be easily isolated from the environment or obtained from illegal or quasi-legal laboratories,

– ASFV is very stable and can remain infectious in meat (but also pieces of death animal) over several months (Juszkiewicz, et al., 2019);

– Front wave character of ASF makes it easier for terrorists to virus acquire (e.g. in Poland some people make finding WB carcasses as source of income due to availability of death animals in recently affected areas (Okrama, 2018)), detain, transport of pathogens without jeopardizing their own health.

There are also limitations of ASF effect to economy and social conflict. Usually, the main expected result of terrorism is not material, but causing chaos by hysteric and fear in affected society (Michailiuk, 2016).  In ASF case there is lack of fear is such an extend as in human infectious disease or food-borne disease (Lue, et al., 2018). Animal diseases as ASF, which are not zoonosis, do not exist in public awareness, mass culture and media outside of group of interest (Jarynowski, et al., 2019A). However, fear could be induced by “fake news” or “dis-information” on ASF effects on human health in social media by cyberattack for example (Kasprzyk, 2018).

ASF intentional introduction

Pork production collapse caused by terrorism might be manifested in an economic system through shifts in demand or/and supply curve (mainly via trade restriction), a variability in the price (Rabobank, 2019) as well as in the deadweight loss to the society (Zawojska, 2011). It is not possible to exactly indicate and count small groups, individual criminals and psychopaths who can plan and also commit terrorist attacks (Chomiczewski, 2003). Rational (planned) terrorist chooses optimal introduction protocol track (confidential) which maximizes the expected utility, conditioned to his resources. Irrational (followed by ideology and not instructed by intelligence directly) terrorist could choose suboptimal tract of introduction protocol (confidential), conditioned by availability and his imagination of efficiency (which could be driven by media). There are few groups of agents, which could be interest in ASF introduction to disease free in times of international/internal instability not seen since the end of the Cold War in Europe (EP, 2019).  For example, in USA within FBI’s Weapons of Mass Destruction (FBI, 2009) Directorate exists Biological Countermeasures bureau identifying such a potential groups (Vet online, 2019A). State-supported agro/bio attacks have declined, however other groups and lone wolfs can also be interested in using bioweapon as ASF due to easiness of using (Keredimis, et al., 2013).

Traditional Terrorist organization or intelligence agencies of conflicted countries (Macltyre, 2018)

There are organization from countries which could gain from ASF introduction to some other countries due to high economic impact of the disease (as other state-sponsored espionage and bio-warfare programs). They can choose laboratory track with use of microbiologists and spy conspired in the societies. For example so-called Islamic State – “ISIS” could use Old Testimonial (Deuteronomy 14, 4-5) and Quran (5:3) meaning of ‘dirty’ for pigs and hit western economy at the same time (state or quasi-state political/religious/nationalist group (Michailiuk, 2009)). Approx. 4000 people (who have joined the so-called ‘ISIS’) live currently in Europe and approx. a million refugees come to Europe yearly, so there is a strong possibility that potential terrorists are among them (Lech, 2017). Some of potential collaborators serve as technician or scientists in both medicine or veterinary field and could be hired by terrorists.  Engagement of criminal cartels and international corporate competitors may be also considered, while ASF trade restriction could cause massive economic losses to affected farming sites, but on the other hand could give a huge handicap to disease free sites.  State sponsored organization could use meat trading market (in corruption susceptible territories) or drop off the plane infected soft ticks (in humid and hot areas) (Buzun, 2016). Already affected states can manipulate with own WB population movement, to flux infected animals to a new territory (e.g. by driving hunting). Rich organization could sponsor animal right defending movements, so called “useful idiots” to block adequate sanitary state reactions (Buzun, et al., 2019).

Recent form as Lone wolfs or small organizations (Macltyre, 2018)

Some organizations and individuals (Doroszczyk, 2019) with specific interest can profit from ASF introductions (Smith, 2015). Some of their representatives could make a use of extremely ease of ASF intentional introduction:

 • vegans could benefit of pork production disturbance; unemployed or precariat biologists could have a much more publicly financed work with ecology conservation like (domestic or foreign animal- and environmental-rights groups/individuals). For example, Animal Liberation Front have conduced 700 criminal acts worldwide already (Vet online, 2019C). However, ecoterrorists and animal rights have involved in violence and vandalism rather than “strict bioterrorism” (Keremidis, et al., 2013).
 • fanatic Islamist or Zionist influenced by xenophobic ideology could appreciate collapse of “dirty” pig farming according to some holy scrips (home-grown violent religious extremists as self-radicalized residents or foreign radical entities). Religious extremists, who have historically caused mass casualties, may be opposed to western values (Keremidis, et al., 2013);
 • anti-government political party would like to benefit from massive protest and country destabilization (anarchist and anti-government extremist groups);
 • Mass casualty sociopaths (individual mentality disorders motivations).

Conductors of such kind of acts could be not necessary professionals in microbiology, so ASF is an ideal germ for them due to ease of usage and availability so terrorists can obtain weapon agent and suitable delivery method with very limited resources (Michailiuk, 2016). Isolating and breeding ASFV derived from natural sources could make millions of people to be potential terrorist. However, possible treatability of attack from such scenarios seems to be not so feasible.

ASF introduction control

Intentional ASF introduction, even being unlikely must be considered due easiness in comparison to other threats.  Current counterterrorism focus on small groups and lone wolf, so forecasting (Najbebauer, et al., 2008) and thwarting of bioterrorist acts is more and more difficult due to irrational psychological factors, but also more urgent, since terrorists have easier access to pathogens as ASF and do-it-yourself biological tools (EC, 2019). Obligatory sanitary inspections on the border should be conducted across suspected individuals traveling from affected areas (e. g. similar to Israel policy).  However, interventions with the highest impact and lowest cost should be prioritized and public health early warning systems should assess this issue (Kasprzyk, et al., 2010). Active surveillance could strengthen European control as SIGMA Animal Disease Data Model (EFSA, 2019).

 • Monitoring over recent development of mobile universal genetics analysers (cost starts from 1500 EUR) with possibility to include ASF amplifier on the panel/arrays (not available on the market global market yet – however tested in China, but few US and European startups have been also working on it);
 • Training emergency management and veterinary public health staff in so called “Animal Health Joint Criminal and Epidemiological Investigations Workshop” and promoting concept on ASF as an economic threat (USDA, 2019), (Veterinary Institute, 2018);
 • Monitoring intensive search for WB carcases in front waves countries requested by strangers (currently mainly Poland, Ukraine and Hungary);
 • Assessing several possible smuggling channels in EU (e.g. from Poland to Germany);
 • Monitoring flow of air passengers and selective sanitary inspection according to biological and technological materials (mainly Ukraine, Belarus, Russia in Europe and China, Vietnam and Cambogia from South East Asia);
 • Identifying high risk areas – possible targets (e.g. high pig density and forest density);
 • Warning veterinarians and local authorities in high risk areas of possible threats of ASF and how to protect herds (Vet online, 2019B);
 • Training veterinarian and police/military special agents in common outbreak investigations (Veterinary Institute, 2018), (Vet online, 2019B);
 • Advising farmers on informing public administration about any attempt for unauthorized access, suspicious activity or criminal action in their pig farms in potential target territories (Vet online, 2019B);
 • Surveillance of entering to forest by image processing and machine learning approaches in potential target territories for unusual behavior, activities, etc.;
 • Secure pig carcases from steeling during massive outbreak (Agrointel.ro, 2019);
 • Monitoring veterinarian and microbiologist job market for suspicious advertisements;
 • Monitoring private and public institution, which allow for paid ASFV molecular diagnosis;
 • Monitoring of veterinary and forestry authorities for proper quarantine/restriction measures introduction in ASF-suspected and ASF outbreaks zones (to avoid infectious material releases);
 • Monitoring activity in legal Internet with artificial intelligence about digital trace (Najgebauer, et al., 2008) according to patterns (searching and queries on ASF diagnosis, WB habitat etc.) (Helbing, 2016);
 • Monitoring and better understanding topological and dynamical structure of whole food chain (Weisser, et al., 2016), (Lu, et al., 2019);
 • Active surveillance in surrounded area if a new ASF case is suspected or shortly after its confirmation due to possible simultaneous spread from non-single seeds of infection (Schirdewahn, et al., 2017).

Procedures prepared after disease identification does not differ between intentional and non-intentional introduction and can be found in many guidelines for ASF specific (Ausvetplan, 2016) or general emergency operations in the face of biological hazard (Trzos, et al., 2017). Collaboration between farmers (biosecurity standards), governmental institutions (veterinary inspection) and hunting associations (WB depopulation) can achieve significant decrease of the disease impact (Cwynar, et al., 2019).

Conclusions

Permanently ASF affected counties have lost international pigs and pork market position by relaying more and more on import and even changed their consumption habits (e.g. less than one year of ASF in China probably cause more problems in “country of Dragons” than trade war with USA (Globalresearch, 2019)). According to Sub-Committee on Security and Defence of European Parliament “Repeated attacks by both State and non-state actors (…), reminds that (…) the European Union is far from being immune to CBRN threats” (EP, 2019). „ASF can be understood as a biological weapon (…) equivalent to bioterrorism[4]?, said Russian Chief Veterinary Officer – S. Dankvert (Rosselkhoznadzor, 2013). We conclude that rising awareness about the easiness of ASF introduction to a disease-free region (e.g. via bioterrorism/agroterrorism) is an important element of security strengthening. New challenges in public health security such as lone wolf engagement can no longer be addressed within the isolated ivory tower of veterinary medicine, but require cross-disciplinary solutions from other fields (as e.g. One Health Initiative). The implementation of that change should lead to focus on pathogens, which be freely available outside professional laboratories and could become a weapon within do-it-yourself biology as ASFV (MacIntyre, et al., 2018). Thereby, the ease of using ASF with the commercial materials only in one’s kitchen should be counteracted by hazard monitoring system. Before ASFV, it was extremely difficult for potential terrorists to produce/purchase/steel a strain with given properties, and even “do-it-yourself” synthetic biology (Krzowski, 2017) is far more advanced technologically in comparison to ease of performing intentional ASF-spread. Billions EUR losses to targeted economy could be easily achieved with ASFV – “a weapon of mass destruction for the poor” by even single determinate person, who is intelligent and enough to understand scientific papers and published information in the Internet and apply knowledge in practice.

In particular, despite significant research efforts, analysis and modelling of ASF notification events, its spatiotemporal epidemiology due to human role are hardly considered, although being crucial for understanding of the ASF spread. Collaboration between veterinary/sanitary and civil/military inspection must be enhanced as well as various experience as simulation practise must be exchanged (Bertrandt, et al., 2013) for optimal solution finding for such an interdisciplinary problem. Eradication is extremely difficult in WB (Depner, 2018) and difficult in farms (Pejsak, 2017) in already affected region, so ASF will definitely affect new country food supply chain (Kielan, 2019), (Bertrandt, 2009). Intentional introduction could happen on scale: of single county (e.g. from Eastern to Western Poland); intracontinental (e.g. from Eastern to Western Europe); intercontinental (e.g. from China to USA). However, adequate counter-terrorism practice would be very difficult to prepare and to accept by societies.

In this paper, we want to share our own reflections form infectious disease/epidemiological (epizootic) point of view. Long term persistence in the environment and virus stability (ease to collect infectious material), and high case fatality rate, relatively low contagiousness but many infectious routes with no possible treatment and vaccination (make it very complicated to control) makes the virus (Chanais, et al., 2019) a potential biological warfare.

We show theoretical model of using ASF as a biological weapon (with feasibility analysis for various potential path) and an accessible epidemiological analysis with an accent on the indirect costs of the disease (as trade restriction and conflicting societies). The main idea is to present a protocol for the collection (from carcases, pork products or culture) / processing (blood, tissue, body pieces preparation) / infecting (injection or feeding WB/pigs) with infectious material. We have identified potential categories of terrorists as sophisticated intelligence, small organizations and lone wolfs. We proposed few possible dissemination case studies, which do not need to be well prepared and expensive, to archive relatively high success rate.

Described ASF introduction problem should be carefully revisited due to new circumstances since cheap, sensitive and specific portable ASF-detection kit were developed in the middle 2019 in China (Miao, et al., 2019), for proper risk assessment and guidelines preparation for training the public health providers in emergency response in still disease-free territories. Technically we suggest: building risk maps; supporting biosurveillance, biosafety and biosecurity; monitoring technology development and related radical ideation (GlobalDefence, 2018) in order develop a plan for decision-makers in a crisis situation (Trzos, et al., 2017). Delaying the introduction time by these measures is also relevant, while the race to developments vaccine (Barasona, et al., 2018), (Reuters, 2019B) or treatment  continues, especially in world leading biotechnological research centres as of the most affected country – China (Reuters, 2019C), (Mallapaty, 2019). However no spectacular break thought was not observed yet (PigSite, 2019), so in a next few years perspective, we could only consider preventive measures (AgrarHeute, 2019), (Scientist, 2019). Compliance to biosecurity rules seems in long terms to be the main and relatively effective measure to control disease in already affected regions (Depner, 2018), (Reuters, 2019D).

Most probable and most effective Introduction protocols and case studies (appendix of this analysis) should be confidential with limited access by authorized bodies, because disclosure of this information could be used to plan an attack without the need of own conceptualization (Ludwiczak, 2005).

Acknowledge: This research was partly supported by ASF-STOP (Cost Action CA15116) and PNFN 2019-21.

 Literature

ABC (2019), https://www.abc.net.au/news/rural/2019-03-03/african-swine-fever-biosecurity-ramped-up-as-disease-spreads/10848380

AgrarHeute (2019) https://www.agrarheute.com/tier/schwein/asp-impfstoff-nur-vision-554674

Agrointel.ro, (2019)   https://agrointel.ro/117739/foto-cum-se-fura-porcii-omorati-intr-un-focar-de-pesta-porcina-africana/

Agrounia (2019) https://www.facebook.com/projektAGROunia/videos/447361932486622/   

Agropolska (2019) https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/zywiec-wieprzowy-kosztuje-niemal-19-zlotych-za-kilogram,2102.html

AHDB (2017), https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/consumption/eu-per-capita-consumption/

AUSVETPLAN (2016) Disease strategy African swine fever, Animal Health Australia

Australia Group (2019) https://australiagroup.net/en/human_animal_pathogens.html

Barasona, J. A., Gallardo, C., Cadenas-Fernández, E., Jurado, C., Rivera, B., Rodríguez-Bertos, A., … & Sanchez-Vizcaino, J. M. (2019). First oral vaccination of Eurasian wild boar against African swine fever virus genotype II. Frontiers in Veterinary Science6, 137.

Bartosiak J (2019) Przeszłość jest prologiem, Zona Zero

Belik, V., Geisel, T., & Brockmann, D. (2011). Natural human mobility patterns and spatial spread of infectious diseases. Physical Review X, 1(1), 011001.

Bertrandt J. (2007) Bioterroryzm żywnościowy – realne zagrożenia użycia patogenów biologicznych w działaniach terrorystycznych, „Lekarz Wojskowy”, 2007;83/1, s. 33-35.

Bertrandt J. (2009) Bezpieczeństwo Żywności. in: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. 978-83-7151-846-1

Bertrandt, J., Netczuk, A., Nowicki, T., & Tarnawski, T. (2013). Modelowanie, symulacja i analiza procesu rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Zeszyt, 29, 2013.

Bloomberg (2018) https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-17/swine-fever-mystery-threatens-china-s-128-billion-pork-industry

Bloomberg (2019) https://www.bloomberg.com/graphics/2019-eliminating-african-swine-fever/

Brown, V. R., & Bevins, S. N. (2018). A review of African swine fever and the potential for introduction into the United States and the possibility of subsequent establishment in feral swine and native ticks. Frontiers in veterinary science, 5, 11.

Buzun, A . (2016). THREAT OF HIDDEN SPREAD OF THE AFRICAN SWINE FEVER AS AN CONCURRENT INFCTIONS IN UKRAINE. CBEP Ukraine Research Forum and Peer Review Session, 100, 72–75.

Buzun, A., Bolotin, W., STEGNIY, B. (2019) AGRO-TERRORISTIC ASPECTS OF EMERGENCY OF ANIMAL INFECTIONS (Бузун А.І., Болотін В.І., Стегній Б.Т. (2019) АГРОТЕРОРИСТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМЕРДЖЕНЦІЇ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН, „ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ СУЧАСНОСТІ: ЕТІОЛОГІЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА, БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА” конференція пам’яті  академіка Л.В. Громашевського )10-11 жовтня 2019року,м. Київ.)

Cappai, S., Sanna, G., Loi, F., Coccollone, A., & Marrocu, E. (2018). African swine fever Detection on Field with Antigen Rapid Kit Test. J Anim Sci Res, 2(3).

CDC (2000) Biological and Chemical Terrorism: Strategic Plan for Preparedness and Response, Recommendations of the CDC Strategic Planning Workgroup. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 49 Morbidity and Mortality Weekly Report, Recommendations and Reports (RR-4): 5-8.

CDC (2008) Emergency Preparadness and Response. U.S. Centers for Disease Control and Prevention (http://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp).

CDC  (2016) Joint criminal and epidemiological investigations handbook. 2016, https://www.fbi.gov/file-repository/joint-criminal-and-epidemiological-investigations-handbook-2016-international-edition/view

CDC (2019) Emergency Preparedness and Response https://emergency.cdc.gov/bioterrorism/

Chen, X., Chughtai, A. A., & MacIntyre, C. R. (2018). Recalibration of the Grunow–Finke Assessment Tool to Improve Performance in Detecting Unnatural Epidemics. Risk Analysis. 13255

Chenais, E., Depner, K., Guberti, V., Dietze, K., Viltrop, A., & Ståhl, K. (2019). Epidemiological considerations on African swine fever in Europe 2014–2018. Porcine health management, 5(1), 6.

Chomiczewski, K. (2003) Zagrożenie bioterroryzmem. Przegląd Epidemiologiczny; 57:349-53

Conservation (2019) https://theconversation.com/polands-wild-boar-targeted-in-pointless-cull-that-could-actually-spread-swine-fever-109917

Cwynar, P., Stojkov, J., & Wlazlak, K. (2019). African Swine Fever Status in Europe. Viruses, 11(4), 310.

de Carvalho Ferreira, H. C., et al. (2012) „African swine fever virus excretion patterns in persistently infected animals: a quantitative approach.” Veterinary microbiology 160.3 327-340.

Dembek, Z. F. (Ed.). (2016). USAMRIID’s medical management of biological casualties handbook. Government Printing Office.

Depner (2018), https://eaphm.org/sites/default/files/pdf/2018-KL-03%20AB%20Klaus%20Depner%20Is%20ASF%20a%20human%20driven%20disease.pdf  

Derfa (2018) Qualitative risk assessment What is the risk of introducing African swine fever to the UK pig population from European Member States via human-mediated routes?

Doherr, M. G., & Audige, L. (2001). Monitoring and surveillance for rare health-related events: a review from the veterinary perspective. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 356(1411), 1097-1106.

Doroszczyk, J. (2019) Analysis of the “lone wolf” phenomenon in the context of the Leaderless Resistance Strategy.  SJMULF 2019; 192 (2) : 173-189

Dors, A., Czyewska-Dors, E., Pomorska-Mol, M., & Pejsak, Z. (2018). Biosecurity in Polish pig farms-a questionnaire survey. BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT, 131(1-2), 31-36.

Dugdale-Pointon, TDP. (2005), Terrorist Targets, http://www.historyofwar.org/articles/concepts_terrortargets.html

Duvanova, D., Semenov, A., & Nikolaev, A. (2015). Do social networks bridge political divides? The analysis of VKontakte social network communication in Ukraine. Post-Soviet Affairs, 31(3), 224-249.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (2019) Dz.U.2019.598

Dzwolak, W. (2009). Terroryzm żywnościowy-czynniki zagrożenia. Przemysł spożywczy, 63, 43-45.

EC -European Commission  (2019), Terrorism and lone wolf prevention – megatrend, https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/lone-wolf-terrorists_en

EC -European Commission (2014), Decision concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States and repealing Implementing, 2014/709/UE

EP -European Parliament (2019) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603875/EXPO_STU(2019)603875_EN.pdf

EFSA (2015), African Swine Fever, EFSA Journal, Volume13, Issue7

EFSA reports as: Boklund, A., Cay, B., Depner, K., Földi, Z., Guberti, V., Masiulis, M., … & Spiridon, M. (2018). Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018). EFSA Journal, 16(11)

EFSA reports as: Depner, K., Gortazar, C., Guberti, V., Masiulis, M., More, S., Oļševskis, E., … & Gogin, A. (2017). Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic States and Poland. EFSA Journal, 15(11).

Elbers, A., & Knutsson, R. (2013). Agroterrorism targeting livestock: a review with a focus on early detection systems. Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science, 11(S1), S25-S35.

European Food Safety Authority (EFSA), Zancanaro, G., Antoniou, S. E., Bedriova, M., Boelaert, F., Gonzales Rojas, J., … & Thulke, H. H. (2019). SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive approach for the collection of standardised data on animal diseases. EFSA Journal, 17(1), e05556.

FAPA (2017) Zagraniczny RYNEK MIĘSA I DROBIU http://www.fapa.org.pl/fapa-1992-2017/dzialalnosc-analityczno-informacyjna/7-monitoring-rynkow-rolnych

FAO repots as: Khomenko, S., Beltrán-Alcrudo, D., Rozstalnyy, A., Gogin, A., Kolbasov, D., Pinto, J., … & Martin, V. (2013). African swine fever in the Russian Federation: risk factors.

FAO 2019A http://www.fao.org/newsroom/en/facts/index.html

FAO 2019B https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca5273en.pdf

FDA/CFSAN (2003). Risk Assessment for Food Terrorism and Other Food Safety Concerns. U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Regulations and Policy.

FBI (2009), https://oig.justice.gov/reports/FBI/a0936.pdf

Focus Taiwan (2019) http://focustaiwan.tw/news/ast/201904130018.aspx

FLI (2019) Qualitative Risikobewertung zur Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest aus Verbreitungsgebieten in Europa nach Deutschland

Gallardo, C., Soler, A., Nieto, R., Carrascosa, A. L., De Mia, G. M., Bishop, R. P., … & Pelayo, V. (2013). Comparative evaluation of novel African swine fever virus (ASF) antibody detection techniques derived from specific ASF viral genotypes with the OIE internationally prescribed serological tests. Veterinary microbiology, 162(1), 32-43.

Gallardo, C., Nurmoja, I., Soler, A., Delicado, V., Simón, A., Martin, E., … & Arias, M. (2018). Evolution in Europe of African swine fever genotype II viruses from highly to moderately virulent. Veterinary Microbiology, 219, 70-79.

GenomeWeb (2019), https://www.genomeweb.com/business-news/boehringer-ingelheim-gna-biosolutions-partner-african-swine-fever-dx#.XS89NGLDzcc

Gensis (2019) http://www.genesig.com/products/10008-african-swine-fever-virus

GlobalDefense (2018) https://globalbiodefense.com/2018/09/21/fundamental-research-to-counter-biological-chemical-and-nuclear-weapons/

GlobalResrearch (2019) https://www.globalresearch.ca/china-food-crisis-more-dangerous-than-trade-war/5677967

Global Meat (2018) http://www.ellinghuysen.com/article/20180419_belarus_denies_asf_accusation/ellinghuysen/article.html

Gordon, J. C., & Bech-Nielsen, S. (1986). Biological terrorism: a direct threat to our livestock industry. Military medicine, 151(7), 357-363.

Guardian (2019) https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/11/meat-infected-by-african-swine-fever-found-in-uk-for-first-time

Guinat, Claire, et al. „Dynamics of African swine fever virus shedding and excretion in domestic pigs infected by intramuscular inoculation and contact transmission.” Veterinary research 45.1 (2014): 93.

Guinat, C., et al. „Experimental pig-to-pig transmission dynamics for African swine fever virus, Georgia 2007/1 strain.” Epidemiology & Infection 144.1 (2016): 25-34.

Guinat, C., et al. „Inferring within‐herd transmission parameters for African swine fever virus using mortality data from outbreaks in the Russian Federation.” Transboundary and emerging diseases 65.2 (2018): e264-e271.

Gospodarz (2017), https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/trzoda-chlewna/ukraina-moze-zwiekszyc-import-wieprzowiny.html

Halasa, T., Bøtner, A., Mortensen, S., Christensen, H., Wulff, S. B., & Boklund, A. (2018). Modeling the effects of Duration and size of the control Zones on the consequences of a hypothetical african swine Fever epidemic in Denmark. Frontiers in veterinary science, 5, 49.

Helbing, D. (2016). The Automation of society is next. Zurich, ETH.

Herrera-Ibatá, D. M., Martínez-López, B., Quijada, D., Burton, K., & Mur, L. (2017). Quantitative approach for the risk assessment of African swine fever and Classical swine fever introduction into the United States through legal imports of pigs and swine products. PloS one, 12(8), e0182850.

IBI (2018) http://interdisciplinaryresearch.eu/index.php/2018/02/07/operacja-berlin-pochod-asf-na-zachod/

IBI (2019B) http://interdisciplinaryresearch.eu/index.php/2019/05/29/asf-a-wybory/

IBI (2019A) http://interdisciplinaryresearch.eu/index.php/2019/01/10/asf-protesty/

Iglesias, I., Martínez, M., Montes, F., & de la Torre, A. (2019). Velocity of ASF spread in wild boar in the European Union (2014–2017). International Journal of Infectious Diseases, 79, 69.

Iglesias, I., Montes, F., Martínez, M., Perez, A., Gogin, A., Kolbasov, D., & de la Torre, A. (2018). Spatio-temporal kriging analysis to identify the role of wild boar in the spread of African swine fever in the Russian Federation. Spatial statistics, 28, 226-235.

Jarynowski, A. (2011). Human-Human interaction: epidemiology.in Life-time of correlations, WN: Wroclaw/Glogow.

Jarynowski, A., & Rostami, A. (2013). Reading Stockholm Riots 2013 in social media by text-mining.  [in:] 6th Language & Technology Conference, Poznań, Poland, December 7-9, 2013 (pp. 353-358). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jarynowski, A. (2014) Agent-based model of great epidemics. Case studies: Wroclaw (smallpox, 1687-1691) and Warsaw (plague, 1624-1625), poster ENIC 2014

Jarynowski, A., Marchewka, D., Grabowski, A, (2016) Computer-assisted risk assessment of hospital infections: a preliminary implementation in Polish hospitals, Journal of Hospital Infection 94S1, S128

Jarynowski, A., Belik, V. (2017). Modeling the ASF (African Swine Fever) spread till summer 2017 and risk assessment for Poland, Seminarium zastosowan matematyki s21-28

Jarynowski, A., Belik, V. (2018). Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i E-zdrowia – kalkulatory ryzyka. [in:] „Człowiek Zalogowany”, Tom 5 „Cyfrowa Miłość”, s 101, WUJ.

Jarynowski, A., Belik, V. (2019A). Early warning analysis of African Swine Fever propagation Poland (seminar: FU- Berlin 18.03.2019) (available https://github.com/ajarynowski/OneHealthWorkshop/blob/master/day1/asf.pptx )

Jarynowski, A., Belik, V. (2019B). Possible effect on border fencing and animal corridors blocking on African Swine Fever (ASF) Virus propagation in Poland  (poster: NCBJ Warsaw 04.07.2019) (available http://userpage.fu-berlin.de/ajarynowski/swierk_jarynowski_2019.pdf)

Jarynowski, A., Belik, V.,, Buda A, Platek D,  (2019A). African Swine Fever Awareness in Social Media in Poland, Medical University in Wroclaw seminar, 10.05.2019 http://userpage.fu-berlin.de/ajarynowski/asf_media2.pdf

Jarynowski, A., Buda, A., Paradowski, MB. (2019B) MODELLING COMMUNITIES AND POPULATIONS. INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL SOCIAL SCIENCE (accepted Methodological Studies)

Jayaram, J., & Vickery, S. (2018). The role of modularity in the supply chain context: current trends and future research directions.

Jie, Z. et al., (2019), ASF in China, International Scientific Conference for Swine Veterinarians in Cracow

Juszkiewicz, M., Walczak, M., & Woźniakowski, G. (2019). Characteristics of selected active substances used in disinfectants and their virucidal activity against ASFV. Journal of Veterinary Research, 63(1), 17-25.

Kacperska, E. (2017) Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki, EKONOMIKA i ORGANIZACJAGOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, NR 12

Kasprzyk, R., et al. (2010) “Creative Application to Remedy Epidemics”. Risk Analysis VII and Brownfields V, 545-562.

Kasprzyk, R. (2018). The Essence of Reflexive Control and Diffusion of Information in the Context of Information Environment Security. In International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance (pp. 720-728). Springer, Cham.

Keremidis, H., Appel, B., Menrath, A., Tomuzia, K., Normark, M., Roffey, R., & Knutsson, R. (2013). Historical perspective on agroterrorism: lessons learned from 1945 to 2012. Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science, 11(S1), S17-S24.

Kielan, A., & Niemialtowski, M. (2014). Zastosowanie wirusów jako broni biologicznej przeciwko zwierzętom gospodarskim. Medycyna Weterynaryjna, 70(04).

Krzowski, Ł., Krzowska A. (2017) Biologia syntetyczna a bioterroryzm. In Epimilitaris 2017. Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń”, Anna Mróz-Jagiełło Redaktor, Adam Brzozowski Redaktor, ISBN 9788394395872

Lapidge, S., Wishart, J., Staples, L., Fagerstone, K., Campbell, T., & Eisemann, J. D. (2012). Development of a feral swine toxic bait (Hog-Gone®) and bait hopper (Hog-Hopper™) in Australia and the USA.

Lech, P. (2017). Unconventional Terrorism as a Potential Threat to Poland. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 46(2), 100-113.

LSM.lv (2014) Virologist warns swine fever could mutate to threaten humans https://eng.lsm.lv/article/society/society/virologist-warns-swine-fever-could-mutate-to-threaten-humans.a94795/

Lubelskie24 (2018) https://www.youtube.com/watch?v=HR1IG02VPe8

Luo, J., Wang, J., Zhao, Y., & Chen, T. (2018). Scare Behavior Diffusion Model of Health Food Safety Based on Complex Network. Complexity, 2018.

Lamberga K, Seržants M, Oļševskis E, (2018). African swine fever outbreak investigations in a large commercial pig farm in Latvia: a case report, Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift

Leitenberg, M., Zilinskas, R. A., & Kuhn, J. H. (2012). The Soviet biological weapons program: a history. Harvard University Press.

Lu, Y., Deng, X., Chen, J., Wang, J., Chen, Q., & Niu, B. (2019). Risk analysis of African swine fever in Poland based on spatio-temporal pattern and Latin hypercube sampling, 2014–2017. BMC veterinary research, 15(1), 160.

Lu, X., Horn, A. L., Su, J., & Jiang, J. (2019). A Universal Measure for Network Traceability. Omega, 87, 191-204.

Ludwiczak, H. (2005) Biobezpieczeństwo a publikacje naukowe. Biotechnologia 4 (71)

227-231

Maciejewski, J. (Ed.). (2001). Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego (Vol. 31). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

MacIntyre, C. R., Engells, T. E., Scotch, M., Heslop, D. J., Gumel, A. B., Poste, G., … & Broom, A. (2018). Converging and emerging threats to health security. Environment Systems and Decisions, 38(2), 198-207.

Magazyn Kuchnia (2019) Pork – queen of Polish dishes http://magazyn-kuchnia.pl/magazyn-kuchnia/7,137782,24589856,wieprzowina-krolowa-polskich-stolow.html?disableRedirects=true

Mallapaty, S. (2019). Spread of deadly pig virus in China hastens vaccine research. Nature 569, 13-14.

Mazur-Panasiuk, N., & Woźniakowski, G. (2019). The unique genetic variation within the O174L gene of Polish strains of African swine fever virus facilitates tracking virus origin. Archives of virology, 164(6), 1667-1672.

Medsure.in (2019) https://www.medsure.in/antibiotic-medicine.html

Miao, F., Zhang, J., Li, N., Chen, T., Wang, L., Zhang, F., … & Zhou, X. (2019). Rapid and sensitive recombinase polymerase amplification combined with lateral flow strip for detecting African swine fever virus. Frontiers in microbiology, 10.

Michailiuk B, (2009) Terroryzm bronią masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa,

[w:]

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, tom 2, Żuber M. (red.), WSOWL, Wrocław

Michailiuk B. (2016) Broń biologiczna i bioterroryzm, „Zeszyty Naukowe AON” 1(106).

Morelle K, Podgórski T, Prévot C, Keuling O, Lehaire F, Lejeune P, . 2015. Towards understanding wild boar Sus scrofa movement: a synthetic movement ecology approach. Mammal Review 45 : 15-29. DOI: 10.1111/mam.12028

Morelle, K., Jezek, M., Licoppe, A., & Podgorski, T. (2019). Deathbed choice by ASF‐infected wild boar can help find carcasses. Transboundary and emerging diseases.

Mur, L., Martínez‐López, B., Martínez‐Avilés, M., Costard, S., Wieland, B., Pfeiffer, D. U., & Sánchez‐Vizcaíno, J. M. (2012). Quantitative risk assessment for the introduction of African swine fever virus into the European Union by legal import of live pigs. Transboundary and emerging diseases, 59(2), 134-144.

MRiRW (2017) https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/krrw/materialy/52pos_peln.pdf

Najgebauer, A., Antkiewicz, R., Chmielewski, M., & Kasprzyk, R. (2008). The prediction of terrorist threat on the basis of semantic association acquisition and complex network evolution. Journal of Telecommunications and Information Technology, 14-20.

Narrod, C., Zinsstag, J., & Tiongco, M. (2012). A one health framework for estimating the economic costs of zoonotic diseases on society. EcoHealth, 9(2), 150-162.

NaukadlaPrzyrody (2019) https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow/

Niederwerder, M. C., Stoian, A., Rowland, R., Dritz, S. S., Petrovan, V., Constance, L. A….Hefley, T. J. (2019). Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed Naturally in Liquid or Feed. Emerging Infectious Diseases, 25(5), 891-897. https://dx.doi.org/10.3201/eid2505.181495.

Nielsen, J. P., et al. „Estimation of the transmission dynamics of African swine fever virus within a swine house.” Epidemiology & Infection 145.13 (2017): 2787-2796.

NIK (2018), https://www.nik.gov.pl/plik/id,15905,vp,18421.pdf

Normile D. (2019) African swine fever keeps spreading in Asia, threatening food security, https://www.sciencemag.org/news/2019/05/african-swine-fever-keeps-spreading-asia-threatening-food-security

Novosti (2018) https://ria.ru/20181004/1529993456.html

Nurmoja, I., Mõtus, K., Kristian, M., Niine, T., Schulz, K., Depner, K., & Viltrop, A. (2018). Epidemiological analysis of the 2015–2017 African swine fever outbreaks in Estonia. Preventive veterinary medicine.

NVWA.nl (2018) https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp

Oh, S. H., & Whitley, N. C. (2011). Pork Production in China, Japan and South Korea. Asian-Australasian journal of animal sciences, 24(11), 1629-1636.

Oko (2019), https://oko.press/proba-wplyniecia-na-wyniki-wyborow-dwie-siatki-patriotycznych-trolli-wspieraly-konfederacje/

OIE (2017) Country mission reports: Czech Republic https://web.oie.int/RR-Europe/eng/Regprog/docs/docs/SGE%20ASF8/SGE%20ASF8%20-%20Czech1.pptx

OIE (2019A) AFRICAN SWINE FEVER technical assessment

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/AFRICAN_SWINE_FEVER.pdf

OIE (2019B) Strategic challenges to global control of African swine fever http://oiegeneralsession.com/en/take-action-to-stop-the-spread-of-african-swine-fever/

OIE (2019C)  Disease information https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps

OIE (2019C) An update of African swine fever in Europe

https://oiebulletin.com/wp-content/uploads/2019/01/OIE-News-January-2019-update-on-African-swine-fever-Europe.pdf

Olesen, Ann Sofie, et al. „Transmission of African swine fever virus from infected pigs by direct contact and aerosol routes.” Veterinary microbiology 211 (2017): 92-102.

Olesen, A. S., et al. „Short time window for transmissibility of African swine fever virus from a contaminated environment.” Transboundary and emerging diseases (2018).

Olesen, A. S., Lohse, L., Hansen, M. F., Boklund, A., Halasa, T., Belsham, G. J., … & Bødker, R. (2018). Infection of pigs with African swine fever virus via ingestion of stable flies (Stomoxys calcitrans). Transboundary and emerging diseases, 65(5), 1152-1157.

Okarma H. (2018) https://www.youtube.com/watch?v=17xqEgwop30

Pigprogress (2018),  https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/6/African-Swine-Fever-can-be-inGermany-in-4-years-298425E/

Pigprogress (2019A),  https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2019/3/Rapid-ASF-field-diagnosis-put-to-the-test-in-Uganda-403392E/

Pigprogress (2019B),  https://www.pigprogress.net/F2R/?returnurl=%2fWorld-of-Pigs1%2fArticles%2f2018%2f5%2fDomestic-pork-prices-soaring-in-Ukraine-286682E%2f

PigSite (2019) https://thepigsite.com/articles/how-close-are-we-to-developing-a-vaccine-for-african-swine-fever

Pejsak, Z. (2016). Afrykański pomór świń (ASF) – aktualna sytuacja w Polsce, znaczenie dzików jako wektora choroby. https://www.e-bip.org.pl/upload/478.49244.ppt

Pejsak, Z., Wozniakowski, G., Smietanka, K., Zietek-Barszcz, A., Bocian, L., Frant, M., & Niemczuk, K. (2017). Przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Życie Weterynaryjne, 92(04).

Pejsak, Z., & Truszczyński, M. (2019). Wild boar as the most important reservoir and vector of transmission of the African swine fever virus; why do we have to restrict their population. NAUKA, (1).

Pfeiffer, D., Robinson, T. P., Stevenson, M., Stevens, K. B., Rogers, D. J., & Clements, A. C. (2008). Spatial analysis in epidemiology (Vol. 142, No. 10.1093). Oxford: Oxford University Press.

Pietschmann, J., et al. (2015):  „Course and transmission characteristics of oral low-dose infection of domestic pigs and European wild boar with a Caucasian African swine fever virus isolate.” Archives of virology 160.7, 1657-1667.

Podgórski, T., Apollonio, M., & Keuling, O. (2018). Contact rates in wild boar populations: Implications for disease transmission. The Journal of Wildlife Management, 82(6), 1210-1218.

Podgórski, T., Borowik, T., Łyjak, M., & Woźniakowski, G. (2019). Spatial epidemiology of African swine fever: host, landscape and anthropogenic drivers of disease occurrence in wild boar. Preventive veterinary medicine, 104691.

Polskie Radio (2019) https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2340302,Drug-shortages-hit-Europe-report

Porkbuisness (2019) https://www.porkbusiness.com/article/chinese-pig-farms-now-allowed-test-african-swine-fever

Rabobank (2019) https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/rising-african-swine-fever-losses-to-lift-all-protein.html

Reuters (2019A) https://www.reuters.com/article/us-china-swinefever-pork/up-to-200-million-pigs-to-be-culled-or-die-from-swine-fever-in-china-rabobank-idUSKCN1RO0MP 

Reuters (2019B) https://www.reuters.com/article/us-vietnam-swinefever/vietnam-says-will-have-african-swine-fever-vaccine-soon-experts-skeptical-idUSKCN1TX122 

Reuters (2019C) https://www.reuters.com/article/us-china-swinefever-vaccine-highsun/china-agriculture-ministry-says-no-proof-natural-compound-prevents-swine-fever-idUSKCN1TE0JE 

Reuters (2019D) https://www.reuters.com/article/us-china-swinefever-officials/china-to-investigate-local-authorities-efforts-to-control-african-swine-fever-idUSKCN1UA0V1 

Ringbio (2019) https://www.ringbio.com/sites/default/files/2019-03/African%20Swine%20Fever%20Tests%20Flyer.pdf

RMF (2018) https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-afrykanski-pomor-swin-na-mazowszu-wirus-jest-coraz-wiekszym-,nId,2615308  

Roberge, L. F. (2015). Agriculture, Biological Weapons and Agrobioterrorism: A Review. EC Agriculture, 1(4), 182-200.

Rosselkhoznadzor (2013), http://www.fsvps.ru/fsvps/print/press/5469.html

Schirdewahn, F., Colizza, V., Lentz, H. H., Koher, A., Belik, V., & Hövel, P. (2017). Surveillance for outbreak detection in livestock-trade networks. In Temporal Network Epidemiology (pp. 215-240). Springer

Scientist (2019) https://www.the-scientist.com/news-opinion/scientists-race-to-build-vaccine-for-african-swine-fever–66034

Schulz, K., Staubach, C., Blome, S., Viltrop, A., Nurmoja, I., Conraths, F. J., & Sauter-Louis, C. (2019). Analysis of Estonian surveillance in wild boar suggests a decline in the incidence of African swine fever. Scientific reports, 9(1), 8490.

SE (2019) https://www.se.pl/lublin/dziki-z-nieba-martwy-dzik-na-drzewie-lubelskie-wrogowie-polskiej-gospodarki-lubelskie-chelm-aa-vGYA-1Nnu-hpQ3.html

Sequeira R. (1999) “Safeguarding production agriculture and natural ecosystems against biological terrorism: A U.S. department of agriculture emergency response framework”. In Food and Agricultural Security: guarding against natural threats and terrorist attacks affecting health, national food supplies, and agricultural economics. Ed. Frazier, Thomas W. Richardson, Drew C., Vol. 894, Annals of the New York Academy of Sciences, New York, NY, 48-67.

Selected Agents (2019) Federal Select Agent Program   https://www.selectagents.gov/SelectAgentsandToxinsList.html

Smith, B. L., Gruenewald, J., Roberts, P., & Damphousse, K. R. (2015). The emergence of lone wolf terrorism: Patterns of behavior and implications for intervention. In Terrorism and counterterrorism today (pp. 89-110). Emerald Group Publishing Limited.

Stegniy, B., Gerilovich, A., Buzun, A., et al. (2015) African Swine Fever: Background, Present Time, and Prospects. Kyiv, Ukraine: ST Druk  (Стегній Б, Герилович А, Бузун А та ін. (2015) Африканська чума свиней: історія, сьогоденна та перспективи. Київ, Україна: друк)

Szopa, M., Leśków, A., Tarnowska, M., Sarnowska, M., Wysocki, A., Pieńkowski, M., & Wrzesiński, J. A. (2018). Biosafety and biological factors. Journal of Education, Health and Sport, 8(9), 973-982.

Taylor, R. A., Podógrski, T., Simons, R. R., Ip, S., Gale, P., Kelly, L. A., & Snary, E. L. (2019). Predicting spread and effective control measures for African swine fever-should we blame the boars?. bioRxiv, 654160.

Thulke, H. H., Eisinger, D., & Beer, M. (2011). The role of movement restrictions and pre-emptive destruction in the emergency control strategy against CSF outbreaks in domestic pigs. Preventive veterinary medicine, 99(1), 28-37.

Trzos, A., Krzowski, Ł., & Długosz, K. (2017) Specyfika działań ratownictwa medycznego. Na Ratunek 4/17

TVN (2019), https://www.tvn24.pl/tvn24-news-in-english,157,m/poland-s-medicine-shortage-patients-cross-to-czech-republic,953736.html

Tygodnik Rolniczy (2019) www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/hodowla-zwierzat/ile-bedzie-nas-kosztowac-walka-z-asf/

Veterinary Inspectorate – Poland (2017): https://slideplayer.pl/slide/12160553/

Veterinary Inspectorate – Poland (2019): https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Otwarcie-kolejnego-laboratorium-do-badan-w-kierunku-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF/idn:912

Veterinary Institute – Poland (2018): http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=news&q=10130&q1=2

Veterinary Institute – Poland (2019): https://www.gov.pl/web/rolnictwo/opinia-panstwowego-instytutu-weterynarii-w-sprawie-odstrzalu-dzikow

VetOnline (2019A) https://www.bovinevetonline.com/article/stay-your-guard

VetOnline (2019B) https://www.bovinevetonline.com/article/agro-terrorism-triggers-and-tripwires

VetOnline (2019C) https://www.bovinevetonline.com/article/tackling-agro-terrorism

Vial, L., Ducheyne, E., Filatov, S., Gerilovych, A., McVey, D. S., Sindryakova, I., … & De Clercq, E. M. (2018). Spatial multi-criteria decision analysis for modelling suitable habitats of Ornithodoros soft ticks in the Western Palearctic region. Veterinary parasitology, 249, 2-16.

Vicente, J., Apollonio, M., Blanco-Aguiar, J. A., Borowik, T., Brivio, F., Casaer, J., … & Gortázar, C. (2019). Science-based wildlife disease response. Science (New York, NY), 364(6444), 943.

Vilanova, E., Tovar, A. M., & Mourão, P. A. (2019). Imminent risk of a global shortage of heparin caused by the African Swine Fever afflicting the Chinese pig herd. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 17(2), 254-256.

Washington Post (2019), https://www.washingtonpost.com/business/2019/10/16/terrible-pandemic-is-killing-pigs-around-world-us-pork-producers-fear-they-could-be-next/

Wiadomości Handlowe (2009), https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/kongres-miesny-2019-globalny-rynek-wieprzowiny-w-c,52815

Ura, E., Pieprzny, S. (2015) Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wydawnictwo: WUR – Uniwersytet Rzeszowski.

USDA (2019) https://www.aphis.usda.gov/animal_health/prof_development/downloads/vs-ntep-fy2018-2020.pdf  

Utnik-Banaś, K. (2015). Struktura gospodarstw specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej w Polsce The structure of farms specialising in pig production in Poland. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Problems of Small Agricultural Holdings, 69.

Weiser, A. A., Thöns, C., Filter, M., Falenski, A., Appel, B., & Käsbohrer, A. (2016). FoodChain-Lab: a trace-back and trace-forward tool developed and applied during food-borne disease outbreak investigations in Germany and Europe. PLoS One, 11(3), e0151977.

Voronina, V.A, Petrova, O.H., (2017) The bioterrorism. Protection and control strategy on the example of African swine fever, International Agricultural Journal, Ural State University of Agricalture

(Воронина, В. А., & Петрова, О. Г. БИОТЕРРОРИЗМ. СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ И БОРЬБЫ НА ПРИМЕРЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ. Международный аграрный научный журнал. Уральский государственный аграрный университет.)

Zawojska, A. (2011) Ekonomiczne motywy i skutki agroterroryzmu, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (5), 76–81.

Zimmerman, J. et al.,  (2019) Diseases of Swine, John Wiley & Sons

Żuber, M. (2012). Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki


[1] Taking into account the distance from the first European outbreak near Poti, Georgia in 2007 to the latest outbreak in Belgium/Cambodia in the middle of 2019.

[2] Polish original: “Pejsak, Jurgiel, 2 bratanki, koniec Polskiej Gospodarki”

[3] like Cambridge Analytica Ltd. or other

[4] “К АЧС надо относиться как к биологическому оружию, которое несет неотвратимые экономические последствия (…) приравнять к биотерроризму”

ASF a wybory

ASF jeszcze nie determinuje polskiej polityki wyborczej, ale może to stać się już niedługo.
Przeanalizowaliśmy wyniki wyborów na poziomie powiatów w porównaniu z występowaniem ASF-u oraz pogłówiem świń.

W związku z protestami rolników można by się spodziewać słabszej pozycji PiS-u (atak na rząd) oraz mocniejszej Konfederacji (Agrounia oficjalnie poparła Konfederację) w „świńskich” powiatach, ale tak się nie dzieje.
W skali kraju poparcie PiSu (lekki trend dodatni) i Konfederacji (lekki trend ujemny) nie koreluje z pogłowiem świń. Jednocześnie poparcie PiS-u jest statystycznie istotnie większe (średnio o 6 puntów %) na obszarze zapowietrzonym (co oczywiście wynika z innych przyczyn – patrz memy zabory), przy braku związku dla Konfederacji.

ASF wybory
ASF wybory

Ciekawie dzieje się na obszarze zapowietrzonym, gdzie popracie PiS istotnie statystycznie maleje przy wzroście liczby notyfikacje (3 zakażone zwierzęta generują średnio 1% spadku poparcia dla PIS), choć jednocześnie poparcie dla PIS lekko, acz istotnie koreluje z pogłowiem świń.

Należy oczywieście ostrożnie podchodzić do wyników (ze względu na ogromną role zakłócającą innych czynników), ale:
– już poparcie PiS na wsi statystycznie nie przekłada się na poparcie na obszarach zaangażowaych w produkcję wieprzowiny;
– zaangażowaych w produkcję wieprzowiny oraz występowanie ASF nie wpływa statystycznie istotnie na popracie politycznej reprezentacji Agrounii;
– Spadek popracia dla PiS wraz z natężeniem występowania ASF potencjalnie oznacza, że dalsza propagacja ASF może jeszcze bardziej zmniejszyć poparcie PiS w Polsce zachodniej.

Warsztaty opracowywania ognisk ASF

Wpólnie z niemieckimi epidemiologami przygotowywujemy warsztaty z modelowania matematycznego oraz analizy sieciowej w analize i opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych 18-20.03.2019 w Berlinie. Główny target to środowisko „One health” i bedzię troche weteryniarzy, ale zapraszamy też biologów, epidemiologów itp.. Mamy na ten cel finansowanie unijne i jak ktoś się zgłosi do 31.01 to jest szansa, że uda mi się Wam sfinansować pobyt.

http://www.vetmed.fu-berlin.de/en/einrichtungen/institute/we16/aus_und_weiterbildung/snaworkshop/index.html

ASF protesty

Ogromna ilość nieprawdziwych informacji i to z lewa i z prawa odnośnie planowanej redukcji populacji dzika w związku z upolitycznieniem akcji, skłania nas do zabrania głosu. Przede wszystkim krótką wiarygodną prezentację problemu na temat dzików i ASF można znaleźć w liście otwartym polskich naukowców oraz w naszych pracach np. omawianych na tym blogu i przyłączamy się do listu, aczkolwiek nie bezwarunkowo, gdyż głos hodowców świń został tam pominięty. Naszym zdaniem najważniejszym argumentem za nielimitowanym odstrzałem dzików jest brak analizy kosztowo-efektywnej takiej akcji. Jedynym krajem, który próbował tej metody była Białoruś, która nie chwali się efektami akcji, aczkolwiek z analiz szeregów czasowych notyfikacji potok zakażonych dzików z Białorusi nie ustał. Należy jednak zwrócić uwagę, że redukcja populacji dzików w zachodniej Polsce potencjalnie może zmniejszyć ryzyko introdukcji i odsunąć w czasie endemizacji choroby zwłaszcza w tzw. „wielkopolskim świńskim dołku”, ale nie są nam znane żadne krajowe analizy na ten temat. Zgodnie z naszymi analizami odpowiedź układu jest nieliniowa i jedynie radykalna redukcja populacji, przy zachowaniu założeń bioasekuracji zwłaszcza w chlewniach, realnie może zmniejszyć prawdopodobieństwo introdukcji choroby. Należy zwrócić uwagę, że ani z naszych analiz ani obserwacji historycznych w Europie, redukcja populacji dzików na terenie endemicznym, nie wpływa na dalsze rozprzestrzeniania się choroby. Jedynie zmniejszenie liczebności osobników w watahach może realnie wpłynąć na rozwój epidemii w obszarach już endemicznych (jak większość Polski wschodniej).

A sytuacja jest poważna, bo ednamizacja ASF-może spowodować zamieszki na niespotykaną w III RP skalę. Dlaczego? A to że np. na Ukraina chronicznie dotkniętej epizootią ASF zmniejszyło się pogłowie trzody chlewnej z około 8 mln przed introdukcją ASF do 3 mln w roku 2018 i dalej spada. Na obszarze endemicznym w Polsce (do czerwca 2017) 90% farm (około 30 000) zaprzestało działalności nie bezpośrednio przez ASF (zanotowano jedynie około 100 ognisk), ale ze względu brak możliwości do zastosowanie się do ustawowych norm bioasekuracji. A teraz przechodzimy do sedna sprawy – czyli działania rządu i podległym mu instytucji. Otóż przez 4 lata nie zrobiono w tej sprawie praktycznie nic. Naszym szczęściem w tej sytuacji jest obecność w Unii Europejskiej, bo cała analiza ryzyka i oparte na dowodach działania mitygacyjnie bazuje niemal wyłącznie na badaniach zespołów zagranicznych, w tym Polaków afiliowanych zagranicą. Ani NCN ani NCBiR ani Ministerstwo Rolnictwa/ Środowiska nie zaproponowało żadnego realnego do wykonania naboru do wykonania analiz naukowych, zwłaszcza że Inspekcja Weterynaryjna czy Instytut Weterynarii nie wyrabiają się (bo nie są w stanie) z narzuconych im obowiązków. Mamy rok podwójnie wyborczy i nagle na szybko zaplanowano redukcję pogłowia (nota bene pierwotnie miało to byś 210 tyś osobników w sezonie 2018/2019) czyli mniej niż w latach ubiegłych. Zaprzyjaźnione koło łowieckie w obrębie południowym województwa dolnośląskiego otrzymało instrukcje zgodnie z planem, więc przynajmniej w naszym obszarze NIC SIĘ ZMIENIŁO w kwestii liczby osobników do odstrzału. Nie znamy pełnego planu rządu, ale forma protestu środowisk ekologicznych (abstrahując od jej celowości) wydaje się być nieadekwatna do rzeczywistych instrukcji przynajmniej dla Dolnego Śląska. Ponadto okres luty-marzec to minimum zakażalności, więc wydaję się to optymalnym oknem czasowym na redukcję populacji. Z drugiej strony środowisko hodowców dyskredytuje (słusznie) dotychczasowe działania rządu czekając na realne działania jak również służb weterynaryjnych i instytucji naukowych (już częściowo bezpodstawnie). I znowu wchodzimy w politykę, gdyż rolnicy indywidualni (którzy po wielu latach w końcu się jednoczą i mówią jednym głosem blokując starą metodą drogi) to potencjalny elektorat PIS-u. Zalecenia bioasekuracji (skąd inąd najskuteczniejszej strategii walki z ASF) najbardziej uderzają w drobnych hodowców, gdy producenci na skalę przemysłową (kapitał zagraniczny) z łatwością dostosują się do nowych wymagań.

Podsumowując premier Morawiecki i prezes Kaczyński zostali postawieni w trudnej sytuacji. Latem nastąpi sezonowe przyśpieszenie propagacji ASF i być może od reakcji rządu mogą się ważyć przyszłe wybory.

ASF za 4 lata w Niemczech, za 3 lata w Wielkopolsce

Ostatnie nasze predykcje zostały szeroko cytowowane w mediach. Poza jednym artykułem, wszystkie zawierają jakieś (na szczęście niewielkie) błędy, bądź nadinterperacje, ale przekaz poszedł w swiat:)

https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/asf-dotrze-do-niemiec-za-cztery-lata,1437.html

https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/asf-za-trzy-lata-w-wielkopolsce/

http://warchlaki.com.pl/2018/06/19/asf-moze-byc-w-niemczech-w-ciagu-4-lat/

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/12634-asf-w-niemczech-juz-za-cztery-lata

https://www.euromeatnews.com/Article-Harsh-prediction:-Germany-will-be-hit-by-ASF-in-a-few-years/1459

http://www.maskinbladet.dk/svinebrug/artikel/svinepesten-kan-vaere-i-tyskland-om-fire-ar

http://www.jawina.de/tag/afrikanische-schweinepest-asp/

https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/6/African-Swine-Fever-can-be-in-Germany-in-4-years-298425E/

https://twitter.com/ina_toppari/status/1007060422392889344

http://magyarmezogazdasag.hu/2018/07/02/negy-even-belul-az-afrikai-sertespestis-eljut-nemetorszagba

https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2018/6/AVP-binnen-4-jaar-in-Duitsland-298834E/

https://www.agrotrend.hu/hireink/evente-200-km-t-is-megtehet-a-veszelyes-betegseg

https://landbrugsavisen.dk/svin/tyskland-kan-rammes-af-afrikansk-svinepest-om-fire-år

http://www.vet.info.pl/asf-moze-dosiegnac-niemiec-w-ciagu-4-lat,2239