ASF a wybory

ASF jeszcze nie determinuje polskiej polityki wyborczej, ale może to stać się już niedługo.
Przeanalizowaliśmy wyniki wyborów na poziomie powiatów w porównaniu z występowaniem ASF-u oraz pogłówiem świń.

W związku z protestami rolników można by się spodziewać słabszej pozycji PiS-u (atak na rząd) oraz mocniejszej Konfederacji (Agrounia oficjalnie poparła Konfederację) w „świńskich” powiatach, ale tak się nie dzieje.
W skali kraju poparcie PiSu (lekki trend dodatni) i Konfederacji (lekki trend ujemny) nie koreluje z pogłowiem świń. Jednocześnie poparcie PiS-u jest statystycznie istotnie większe (średnio o 6 puntów %) na obszarze zapowietrzonym (co oczywiście wynika z innych przyczyn – patrz memy zabory), przy braku związku dla Konfederacji.

ASF wybory
ASF wybory

Ciekawie dzieje się na obszarze zapowietrzonym, gdzie popracie PiS istotnie statystycznie maleje przy wzroście liczby notyfikacje (3 zakażone zwierzęta generują średnio 1% spadku poparcia dla PIS), choć jednocześnie poparcie dla PIS lekko, acz istotnie koreluje z pogłowiem świń.

Należy oczywieście ostrożnie podchodzić do wyników (ze względu na ogromną role zakłócającą innych czynników), ale:
– już poparcie PiS na wsi statystycznie nie przekłada się na poparcie na obszarach zaangażowaych w produkcję wieprzowiny;
– zaangażowaych w produkcję wieprzowiny oraz występowanie ASF nie wpływa statystycznie istotnie na popracie politycznej reprezentacji Agrounii;
– Spadek popracia dla PiS wraz z natężeniem występowania ASF potencjalnie oznacza, że dalsza propagacja ASF może jeszcze bardziej zmniejszyć poparcie PiS w Polsce zachodniej.