Zlecenia

Instytut wykonuje ekspertyzy naukowe oraz komercyjne działania badawcze. 

Do tej pory Instytut zaangażowany był/jest w programy:

 • KNOW  (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) projekt FOCUS
 • NCBiR Innowacje Społeczne
 • Wykonanie ekspertyzy oddziaływania arsenu na zdrowie mieszkańców Głogowa

  Instytut współpracuje z:

 • Pracownią Technik Wirtualnej Rzeczywistości CIOP -Państwowy Instytut Badawczy
 • Urzędem Miejskim, Radą Miasta oraz PUP w Głogowie
 • Zakładem Teorii Układów Złożonych UJ
 • Zakładem Systemów Złożonych IFJ PAN
 • Zakładem Telemedycyny oraz Katedrą Mikrobiologii UJ
 • Instytutem Zdrowia Publicznego WUM