Działania

Percepcja “Koronawirusa” w polskim Internecie

Wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-2019, mimo że odkryty dopiero pod koniec roku 2019 w okolicy Wuhan (prowincja Hubei, Chiny) już w styczniu 2020 stał się globalnym zagrożeniem zdrowia publicznego. Dopiero 04.03.2020 potwierdzono pierwszy przypadek wirusa w Polsce, a 11.03.2020 WHO ogłosiło światową pandemię. W związku rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje potrzeba analizy percepcji problemu w Polsce z uwzględnieniem natężenia zainteresowania wydarzeniami w czasie w celu przygotowania szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Naszym zadaniem jest zbadanie percepcji wirusa w polskim społeczeństwie za pomocą analizy ilościowej śladu cyfrowego w Internecie (Twitter, Google, Youtube, Wikipedia, media internetowe i ich komentarz, blogi itp.).

W ramach zadań instytutu prowadzimy analizę społecznych „koronaprojektów” w Polsce i jest ich na lipiec 2020 ponad 200″

http://interdisciplinary-research.eu/badania-epmiryczne-spoleczne-w-polsce-istotne-dla-zdrowia-publicznego-i-epidemiologii-w-kontekscie-covid-19


Afrykański Pomór Świń w mediach społecznościowych – perspektywa nowych ruchów społecznych

Wirus afrykańskiego pomoru świń – ASF (rozprzestrzeniania się ze wschodu na zachód Polski od 2014 roku) powoduje ostrą chorobę u świń domowych i dzików i chociaż nie powoduje choroby u ludzi, jego wpływ na gospodarkę, zwłaszcza poprzez handel i rolnictwo, jest znaczny, powodując ponad miliard euro rocznych strat w Europie. Kumulacja protestów w Polsce wokół wielowymiarowego problemu ASF na początku roku 2019 zachęciła nas do przygotowania analizy tematu ASF w mediach społecznościowych i organizującymi się wokół różnych grup interesów ruchów społecznych dla Polski oraz w następnej fazie dla Niemiec (na chwilę obecną wolnych od ASF, ale zagrożonych endemizacją w perspektywie kilku lat). Celem badania jest analiza ilościowa nowych ruchów protestu ((1) organizacje hodowców trzody chlewnej; (2) organizacje obrońców praw zwierząt, (3) organizacje myśliwych oraz weterynaryjne) w kontekście ASF oraz wyznaczanie warunków i predyktorów ich występowania w Polsce od lata 2018 roku. Materiałem badawczym będzie „ślad cyfrowy”, a przede wszystkim  wpisy w mediach społecznościowych w całym spektrum  wymiarów społecznych działania np. relacji inter-personalnej/instytucjonalnej, funkcjonowania organizacji ruchów społecznych, czy klimatu ideologicznego w danej społeczności. Longnitudalny i ilościowy charakter badania pozwoli na wymierne śledzenie procesów związanych w czasie, co już będzie unikatowe, gdyż w Polsce ruchy społeczne znacznie rzadziej są badane z tej perspektywy niż np. w Niemczech. Za pomocą technik przetwarzania języka naturalnego dokonany zostanie pomiar szeregu zmiennych latentnych jak emocje, poczucie skuteczności grupy własnej oraz intencje zbiorowego działania. Dzięki analizie sieci społecznościowych zbadane zostaną struktury relacyjne agentów procesu, dynamika komunikacji oraz zależności konfliktowe między ruchami. Bardzo ważnym produktem projektu mogą być wskazówki dla działań praktycznych, gdyż nasze analizy ilościowe przyczynią się do poznania specyfiki konfliktu między różnymi interesariuszami systemu.

PNFN

Jednym z przedmiotów działania organizacji jest ochrona i promocja zdrowia

logo1

 (http://www.sirsz.uj.edu.pl)

Projekt SIRS-Z System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń jest realizowany przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński, CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie „Spons Iuventa” z konsultantem Karolinska Institutet/Uniwersytet Sztokholmski a jego celem jest opracowanie innowacyjnego programu wspomagającego pracę szpitalnego zespołu epidemiologicznego. Finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwala nam na darmowe opracowanie i dalsze użytkowanie (na wolnej licencji) indywidualnego środowiska informatycznego dla Szpitalnego Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, a w gestii szpitala pozostaje jedynie udostępnienie odpowiednich niepersonalnych danych. Chodzi nam o bezpłatne wdrożenie  „SIRS-Z” . Tworzymy narzędzie (naukowe – niekomercyjne) do szacowania ryzyka zakażenia szpitalnego. Taka inteligentna epidemiologia na podstawie rozwijanych m.in. na szwedzkich danych algorytmów.

logo2
animacja (1)

System Informatyczny Redukcji Seksualnych Zakażeń (http://gulakov.cba.pl/ankieta.php).

Naszym celem jest stworzenie darmowych aplikacji komputerowych które pozwalałaby określać prawdopodobieństwa zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową  W przypadku aplikacji „seksualnej”  użytkownik ma za zadanie wypełnić krótką ankietę online, bądź offline na uprzednio zainstalowanej na telefonie aplikacji, a w wyniku utrzyma numeryczne prawdopodobieństwo oszacowane na podstawie naszego algorytmu.

Kolejnym jest Modelowanie agentowe sprzedaży na rynku fonograficznym na sieciach złożonych

Zostanie opracowany model oparty na sieci oddziałujących agentów, reprezentujący głównych aktorów rynku, jakimi są konsumenci (fani), produkty (artyści) i producenci (wytwórnie fonograficzne) oraz krytycy.

europy

Obszarem naszych działań są również badania historyczne (m.in. zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii na Polakach w województwie wołyńskim) i doktryn ekonomicznych jak dystrybucjonizm, oraz funkcjonowanie administracji i sądownictwa w Polsce i na świecie.