Publikacje

W ramach działań Instytutu zaprezentowaliśmy w ostatnich 2 latach już następujące wybrane prace:

 • Badanie percepcji zagrożenia „Koronawirusem”

A Jarynowski, M Wójta-Kempa,  D Płatek, K Czopek . Attempt to understand public health relevant social dimensions of COVID-19 outbreak in Poland. Society Register 4, no. 3 (2020): 7-44

A Jarynowski, M Wojta-Kempa, V Belik,  (2020). Perception of emergent epidemic of COVID-2019/SARS CoV-2 on the Polish Internet. medRxiv.

A Jarynowski, M Wojta-Kempa, V Belik. (202). Percepcja „koronawirusa” w polskim Internecie do czasu potwierdzenia pierwszego przypadku zaka˙zenia SARS-CoV-2 w Polsce.  Pielegniarstwo i Zdrowie Publiczne 2(10).

 • Badanie percepcji zagrożenia Arsenem w Zagłębiu Miedziowym

A Jarynowski, A Buda. Exploring Arsenic danger awareness in the Polish Copper Basin–simulation of engagement in online networking. E-methodology, 5(5), 58-7 (2018)

 

 • Badanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową

A Jarynowski, V Belik, Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i E-zdrowia–kalkulatory ryzyka, in Człowiek zalogowany, Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 101-111 (2018);

A Jarynowski, L Cernov. Single cohort vaccination can be cost-effective. Paradox in HPV mitigation model for Moldova. Sexually Transmitted Diseases, Vol 45, Sup 2, p S54 (2018);

Jarynowski, A. Cost-effectiveness analysis for HPV mitigation strategies in the Republic of Moldova based on infectious disease modelling. Economie şi Sociologie, 2019; (2), 50-64.

 

 • Badanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych

A Rosiński, A Różańska, A Jarynowski & J Wójkowska-Mach, Factors Shaping Attitudes of Medical Staff towards Acceptance of the Standard Precautions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 1050. (2019);

Pllana S, Molina JM, Krzyszton M, Sikora A, Jarynowski A, Hosseinpour F, Jakobik A, Ilic AS, Respicio A, Moldovan D, Pop C. Medical Data Processing and Analysis for Remote Health and Activities Monitoring. High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications. LNCS 2019 Mar 25;11400:186;

Jarynowski, A., & Grabowski, A. (2019). Niewykorzystany potencjał systemów informatycznych w epidemiologii zakażeń szpitalnych w Polsce. Collegium of Economic Analysis Annals, (56), 261-273.

A Różańska, A Jarynowski, K Kopeć-Godlewska, et. all, Does surgical site infection after Caesarean section in Polish hospitals reflect high-quality patient care or poor postdischarge surveillance? Results from a 3-year multicenter study.” American Journal of Infection Control, 46 (1), 20-25, 2018

 

 • Badanie ryzyka rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń

Jarynowski A, Platek D, Krzowski Ł, Gerylovich A, Belik V. African Swine Fever-Potential Biological Warfare Threat. EasyChair; 2019;

Jarynowski, A., Belik, V.  (2020). African Swine Fever (ASF) Virus propagation in Poland (Spatio-temporal analysis), Preprint;

Jarynowski A, Buda A, Platek D, Belik V, African Swine Fever Awareness in the Internet Media in Poland–exploratory review. Accepted, 2020 E-methodology)

 

 • Badania zastosowania modelowanie w naukach społecznych i ekonomii

Jarynowski A, Paradowski MB, Buda A. Modelling communities and populations: an introduction to computational social science. Stud Metodol. 2019;39:117-139.

 

Wszystkie Prace od założenia instytutu w 2016

 • A Jarynowski ,V Belik. Analiza kosztow rozprzestrzeniania sie afrykanskiego pomoru swin w polsce. Public Health Forum, V(XIII):72, 2019.
 • A Jarynowski, A Buda, MB Paradowski (2019) MODELLING COMMUNITIES AND POPULATIONS. INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL SOCIAL SCIENCE (accepted Methodological Studies)
 • J. Rosiński, A. Różańska, A. Jarynowski, A., & J. Wójkowska-Mach, (2019). Factors Shaping Attitudes of Medical Staff towards Acceptance of the Standard Precautions. International journal of environmental research and public health, 16(6), 1050
 • S. Vitabile, M. Marks, A Jarynowski, et al. (2019), Medical Data Processing and Analysis for Remote Health and Activities Monitoring, cHiPSet, LNCS 11400, pp. 1–35
 • A Jarynowski, V Belik (2019) Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i E-zdrowia – kalkulatory ryzyka, rozdział w monografii „Człowiek Zalogowany”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (accepted)
 • A Jarynowski, A Grabowski (2019) Niewykorzystany potencjał systemów informatycznych w epidemiologii zakażeń szpitalnych w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (accepted)
 • A Jarynowski, A Buda (2019) Exploring Arsenic danger awareness in the Polish Copper Basin – simulation of engagement in online networking (accepted to E-methodology)
 • A Jarynowski, A Grabowski (2018) Influence of temporal aspects and age-correlations on the process of opinion formation based on Polish contact survey Lecture Notes in Computer Science, SocInfo, 2018, p. 118-128.
 • A Jarynowski, L Cernov (2018) Single cohort vaccination can be cost-effective. Paradox in HPV mitigation model for Moldova. Sexually Transmitted Diseases, Vol 45, Sup 2, p S54
 • A Jarynowski, V Belik, A Buda (2018) Wybrane wyzwania epidemiologiczne dla Dolnego Śląska w najbliższych latach. Matematyczne modele oceny ryzyka.   „Public Health Forum” Vol IV (XI), Nr3 (46), str. 211
 • A Jarynowski, L Cernov (2018) Optimal cervical cancer preventing strategies – model for Moldova, 18th ICID / UMP.315 (extended abstract)
 • A Jarynowski, P Nyczka, (2018), Single parameter model of marriage/divorces dynamics with countries classification, arXiv preprint arXiv:1805.02878.
 • A Różańska, A Jarynowski, K Kopeć-Godlewska, et. all, Does surgical site infection after Caesarean section in Polish hospitals reflect high-quality patient care or poor postdischarge surveillance? Results from a 3-year multicenter study.” American Journal of Infection Control, 46 (1), 20-25, 2018
 • A Jarynowski, D Marchewka (2018). Szacowanie ryzyka zakażenia patogenami szpitalnymi – macierzyństwo 2.0 (wersja beta), rozdział w monografii pokonferencyjnej Warszawskich Dni Promocji Zdrowia, Wydawnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, str. 54-70
 • A Buda (2017). TRUTH AND POST-TRUTH ACCORDING TO ANNUAL MUSIC CRITICS POLLS. E-methodology, 75-82.
 • A Jarynowski, V Belik: (2017) Early warning analysis of African Swine Fever propagation in Eastern Europe, Seminarium Zastosowań Matematyki, Katedra Matematyki DUP, Kobyla Góra, str. 36-40
 • A Jarynowski, A Rozanska, J Wojkowska-Mach, J Rosinski (2017) Polska adaptacja kwestionariusza postrzegania Zasad Izolacji Standardowej – analiza pól znaczeniowych, Zeszyty Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Ścisłe, 2017, numer 14/1, s 54
 • Jarynowski, A, Marchewka, D, Jarynowska A. (2017), Świadomość ryzyka związanego z zakażeniem szpitalnym w czasie porodu – polski webowy kalkulator dla pacjentki, „Public Health Forum” Vol III (XI), Nr3 (42), str. 203
 • A Jarynowski, D Marchewka, A Grabowski, (2017), SIRS-Z SYSTEM INFORMATYCZNY REDUKCJI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH RAPORT Z BADANIA, IBI
 • A Buda, A Jarynowski, (2016) Exploring Arsenic danger awareness in the Polish Copper Basin via network simulation-preliminary results, arXiv preprint arXiv:1606.06116, 2016
 • A Jarynowski, D Marchewka, A Grabowski, (2016), Computer-assisted risk assessment of hospital infections: a preliminary implementation in Polish hospitals, Journal of Hospital Infection 94S1, S128, 2016
 • S Błażejewska, (2016) Wołyń 1943: antypolska akcja OUN-UPA w województwie wołyńskim, IBI
 • A Jarynowski, A Buda, M. Piasecki (2016) Smoleńsk – Multilayer network analysis of Polish Parliament 4 years before and after Smolensk crash, ENIC, conference proceedings, IEEE: 2016 DOI 10.1109/ENIC.2016.17
 • A Jarynowski, D Marchewka, A Buda. (2017) INTERNET-ASSISTED RISK ASSESSMENT OF INFECTIOUS DISEASES IN WOMEN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH. E-methodology, 135-144.
 • M Frąckowiak (2016) To my chuligani, IBI
 • A Buda, A Jarynowski, (2016) Diffusion paths between product life-cycles in European phonographic markets, CYBERBETICS&CONTROL, 45 (2) 2016
 • A Jarynowski, D Marchewka (2016) „E-health: Systemy Informatyczne Redukcji Zakażeń” – IX Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego zobacz nagrodzony plakat
 • S Błażejewska, (2016) Wołyń 1943: antypolska akcja OUN-UPA w województwie wołyńskim, IBI