Zdrowie zwierząt w trakcie wodnych katastrof ekologicznych w mediach (Tesalia 2023) perspektywy inspekcji sanitarno-weterynaryjnych

Podczas katastrof zwierzęta dzikie, hodowlane i towarzyszące mogą stawić czoła poważnym wyzwaniom i niebezpieczeństwom. Istnieją opracowania i programy szkoleń dla zootechników i lekarzy weterynarii z krajów globalnego południa czy antypodów (Australia i Ameryka Płn.), gdzie takie zdarzenia zdarzały się już wcześniej, jednak m.in. z powodu zmian klimatu i czynników antropogenicznych (np. wojny), to teraz Europa staje się teatrem wydarzeń właściwe nieznanych obecnemu pokoleniu.

Ponad 200 000 zwierząt (61 786 owiec i kóz, 19 355 świń, 5 306 sztuk bydła i 123 810 ptaków) zginęło podczas sztormu Daniel w Tesalii podczas pierwszej fali powodzi (7-12.09.2023).


Wyniki i dyskusja

W badaniu wykorzystano metody jakościowe i ilościowe do oceny greckich mediów cyfrowych, tradycyjnych i społecznościowych we wrześniu 2023 r. Zebraliśmy wzmianki dotyczące powodzi przez Brand24 (dostarczanie informacji) i trendów Google (zapotrzebowanie na informacje). Celem tej analizy jest sprawdzenie, jaka jest reakcja społeczna do zagrożenia (podejście oddolne).

Trajektoria zainteresowania

Ryc. Powódź (we wzmiankach)

Tematy

Zwierzęta zaginione i przesiedlone

Zwierzęta padłe

Choroby zakaźne

Toczy się wiele dyskusji obejmujących kwestie związane z zagrożeniami epidemiologicznymi i epizootiologicznymi spowodowanymi powodzią

Ryc. Biegunka  we wzmiankach


Pluskwy w Europie?

Pluskwy są obecne w Paryżu czy Londynie, ale nie w takim stopniu, w jakim przedstawiają je niektóre media. Pluskwy są powszechnym problemem w wielu dużych miastach.

Przebieg zainteresowania pluskwami w ostatnich dniach (język angielski)

Widzimy ewidentny pik między 3-4 października. Z tym, że sentyment pikuje tylko 3 października.

Przebieg sentymentu związanego z pluskwami w ostatnich dniach (język angielski)

Czyli w pierwszych dniach po rozpoczęciu roku akademickiego we francuskich miastach?

Wyszukiwanie w googlach pluskwowych tematów w ostatnich dniach

Czy to znaczy, że mamy w tym sezonie jesiennym (typowym dla wzmożonej aktywności pluskiew w Europie Północnej) większe niż normalnie występowanie tych stawonogów? Prawdopodobnie tak, ale ciężko odróżnić sygnał epidemiologiczny od szumu informacyjnego i oszacować rzeczywistą skalę przyrostu.

Należy jednak wiązać to zjawisko z ubożeniem społeczeństw i coraz większymi problemami sanitarno-higienicznymi w dużych europejskich miastach.

Telerehabilitacja pulmonologiczna z elementami biofeedbacku i zdanych testów funkcjonalnych

Projekt „Pulmorehab” ma na celu zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez zdalny dostęp do usług zdrowotnych dla pacjentów z POChP przy użyciu metod sztucznej inteligencji. Inicjatywa skupia się na zdalnym monitoringu i tele-rehabilitacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Projekt jest prowadzony przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Głuchołazach z wsparciem technologicznym firmy AIDMED.

Typologia polskich użytkowników Internetu w kontekście medycznym

raport: http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/09/D-Wpływ-informacji-online-na-decyzje-dotyczące-zdrowia_raprot.pdf

Tabela  Charakterystyka informacji medycznych znajdujących się na różnych platformach internetowych (Jankowski & Gujski, 2022; Waszak & Kasprzycka-Waszak, 2018; Wawrzuta i in., 2022; ZoghlamiBellalouna & Saied Ben Rached, 2018).

Medium Populacja korzystająca Charakterystyka
Google (wyszukiwarka) >95% potrafiących czytać po polsku mieszkańców Polski Główny punkt styku pacjenta z OHI, potocznie zwana “Doktor Google” po wpisaniu zapytania w wyszukiwarkę odeśle nas ona na fora tematyczne, encyklopedie, serwis medyczny, blogi lub rzadziej do medium społecznościowego posortowane według algorytmu typu PageRank. Obecnie sztuczna inteligencja wybiera odpowiedzi i przedstawia je użytkownikowi, jednak podstawowa rola to wskazanie stron, do których pacjent może zostać przeniesiony
Internetowe Encyklopedie medyczne i artykuły naukowe mniej niż połowa populacji z nadreprezentacją osób uczących się i z wyższym wykształceniem np. Interna Szczeklika, Wikipedia, czy ang. Mayo Clinic D&C. Cechują się trudnym językiem skierowanym do profesjonalistów medycznych, przez co treść rzadko odpowiada na pytania pacjentów. Brak interakcji.
medyczne portale specjalistyczne połowa populacji Np. Medonet, MP, WP Zdrowie. Kontent tworzony pod konsumenta (clickbaity). Praktycznie brak interakcji, poza komentowaniem.
niemedyczne portale ponad połowa populacji Głównie najczęściej występujący choroby. Przystępne teksty i multimedia medyczne wplatane w inną tematykę np. społeczną. Zdarzają się błędy merytoryczne (mis-informacja). Praktycznie brak interakcji, poza komentowaniem.
blogi specjalistyczne mniej niż połowa populacji np. PanTabletka czy MamaPediatra. przystępne teksty i multimedia medyczne w narracji pierwszoosobowej z osobistymi doświadczeniami. Zdarzają się błędy merytoryczne (mis-informacja). Niewielka możliwość interakcji.
fora specjalistyczne <10% populacji, nadreprezentacją osób z wyższym wykształceniem Dużo opisów przypadków (użytkownik może znaleźć podobny przypadek do jego) Duża łatwość interakcji typu peer-to-peer (edukacja medyczna horyzontalna). Duża liczba błędów merytorycznych, w tym celowe wprowadzenia w błąd (mal-/dez-informacja).
Platformy streamingowe ponad połowa populacji Głównie Youtube, ale następuje przyrost innych jak Netflix oferujących tematykę medyczną. Atrakcyjna forma wideo oraz niewielka możliwość interakcji poprzez komentowanie.  Duża liczba błędów merytorycznych, w tym celowe wprowadzenia w błąd (mal-/dez-informacja).
Facebook ponad połowa populacji Dyskusje nacechowane emocjonalnie Duża łatwość interakcji typu peer-to-peer (edukacja medyczna horyzontalna).  Duża liczba błędów merytorycznych wszystkich typów (mis-/dez-/malwere-informacja)
Twitter, Tiktok, Instagram itp. <5% populacji, zróżnicowanie demograficzne, Głównie krótkie teksty, grafiki, filmiki. Duża łatwość interakcji typu peer-to-peer (edukacja medyczna horyzontalna). Duża liczba błędów merytorycznych wszystkich typów (mis-/dez-/malwere-informacja)

Tabela Wybrane populacje użytkowników OHI występujące w Polsce według wybranych cech profilowych(Boguszewski i in., 2021, 2021; Bujnowska-Fedak i in., 2019; Burzyńska & Kruk, 2021; Ćwiklicki i in., 2022; Duplaga, 2019, 2020, 2022; Duplaga & Grysztar, 2022; Duszyński i in., 2021; FitzPatrick i in., 2019, 2019; Jankowski & Gujski, 2022;; Luo i in., 2022; Siuda & Pluta, 2020; Thapa i in., 2021; Tsao i in., 2021; Wawrzuta i in., 2022)

Nazwa typu użytkownika Zainteresowanie zdrowiem (e-)Kompetencje zdrowotne Podatność na informację Podatność na manipulację Aktywność w internecie charakterystyka populacji
liderzy opinii negacjonistycznych (np. antyszczepionkowcy) wysokie wysokie niska wysoka aktywna <2%. Sporą część decyzji medycznych podejmują z OHI. Nie są podatni na argumenty spoza ich bańki informacyjnej
przyjmujący opinie negacjonistyczne (np. antysanitaryści) niskie mieszane wysoka wysoka bierna ~20%. Część decyzji medycznych podejmują z OHI. Internalizują konflikt między informacją medyczną oraz dezinformację
młodzież podejmująca ryzykowne zachowania zdrowotne niskie wysokie mieszana wysoka mieszana <2%  Korzystają z OHI, ale nie podejmują istotnych decyzji medycznych na tej podstawie. Dużą rolę w kształtowaniu postaw zdrowotnych odgrywają media społecznościowe
Zainteresowani wiedzą potoczną wysokie mieszane wysoka mieszana bierna ~20% Gównie dorosłe kobiety.  Sporą część decyzji medycznych podejmują z OHI
Wykluczeni niskie niskie niska mieszana bierna <10% Głównie dorośli mężczyźni. Rzadko korzystają i Nie podejmują decyzji na podstawie OHI
liderzy opinii prozdrowotnych wysokie wysokie wysoka niska aktywni ~5% Regularnie korzystają z OHI (zwłaszcza pozycji encyklopedycznych i artykułów naukowych).

Ukraińskie zboże, wrzesień 2023

Tak się zastanawiamy, czemu temat zboża (w kontekście biologicznym i zagrożeń zdrowotnych) nie “ssie” obecnie w Polsce (mimo kampanii wyborczej i sytuacji wokół 15 września czyli zniesienia unijnego embarga).

Zainteresowanie frazami bezpieczeństwo żywnościowe, zatrute zboże, czy pestycydy (w kontekście żywności) – brak grzania tematu po 15.09

Prawdopodobnie, dlatego iż PO i PiS tak samo jak większość małych partii mają tą samą agendę wyborczą (nie wpuszczać zboża). Więc nie ma potencjału polaryzacyjnego skąd prawdopodobnie wywiad białoruski (działający na zlecenie rosyjskiego) nie wykorzystuje tematu (ze względu na skończone zasoby i inne obszary o większym potencjale polaryzacyjnym). 

Daje to miejsce działania dyplomacji (może też wywiadów) niemieckiej i ukraińskiej.

Warto zauważyć, że ze Słowakami (znacznie większe znaczenie dyskursu zagrożeń biologicznych w opozycji), Węgrami (temat nie istnieje, ze względu na powszechną akceptację zakazu) i Rumunami (temat zepchnięty na dalszy plan, przez naruszanie przestrzeni powietrznej kraju) ta sprawa była inaczej rozgrywana (potencjalnie przez służby rosyjskie) i to bardzo ciekawie geopolitycznie wygląda.

Preprint analizy:

http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/09/Grains.pdf

Legionelloza a możliwe działania obcych służb?

Jak zwykle za epidemią podąża infodemia.

Od ok 17.08 mamy do czynienia z epidemią legionellozy w Województwie Podkarpackim.

Przebieg zainteresowania frazą legionella w mediach tradycyjnych i społecznościowych (zasięg i liczebność wzmianek dziennie)

Przebieg zainteresowania przedstawia się się następująco:

  • 18-21.08 zainteresowanie w lokalnych mediach społecznościowych i tradycyjnych;
  • 22.08 zainteresowanie mediów branżowych i kont na mediach społecznościowych zajmujących się medycyną;
  • 23-24.08 eskalacja w mediach głównego nurtu (wciąż małe upolitycznienie sytuacji, m.in. z powodu tego iż w województwie podkarpackim nie ma konfliktu między delegaturami administracji rządowej z administracją samorządową).

Po uwzględnieniu okresu inkubacji choroby, oraz uwzględnieniu, że między 9-17.08 w okolicy Rzeszowa nie było opadów a temperatura w ciągu dnia przekraczała w najcieplejszych godzinach dnia 30 st. C, to punktowe skażenia wody, bądź klimatyzacji wydaje się najbardziej prawdopodobnym źródłem. W dniach 17-20.08 zapytania o symptomy grypopodobne (zwłaszcza „alergiczny nieżyt nosa”, który mogą pacjenci mylić z zakażeniem legionellą), wzrasta w województwie podkarpackim (co można uważać za szczyt epidemii w społeczeństwie jeżeli zakładamy że większość populacji przechodzi ją skąpoobjawowo).

Porównanie liczności zapytań w Google między różnymi tematami związanymi z ogniskiem (symptomalnych) https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d,now%207-d,now%207-d,now%207-d,now%207-d&geo=PL,PL-PK,PL,PL-PK,PL-PK&q=%2Fm%2F01b_21,%2Fm%2F01b_21,%2Fm%2F0c01msq,%2Fm%2F0c01msq,%2Fm%2F0cjf0&hl=en-GB

Póki co przypadki koncentrują się w Rzeszowie i nie ma zakażeń poza województwem podkarpackim (https://www.gov.pl/web/psse-rzeszow/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-rzeszowie-w-sprawie-ogniska-wywolanego-zakazeniem-legionella-pneumophila), ale zainteresowanie problemem rozlewa się na całą ścianę wschodnią (co może być związane z wątkiem wojennym). Zgodnie ze oceną stanu sanitarnego województwa Podkarpackiego za rok 2022 bakteria ta była obecna w ośrodkach służby zdrowia (423 przebadanych próbek) oraz znaleziono 19 dodatnich próbek w nieckach jacuzzi oraz z prysznicy. Nie zauważono problemu bezpośrednio w sieci wodno-kanalizacyjnej, w miejscach publicznych (poza wymienionymi 2 wyjątkami) . Dziwić może fakt braku przeprowadzenia badań molekularnych z próbek ze środowiska oraz wykorzystania technik informacyjnych, np. klastrowania trajektorii przestrzenno-czasowych dodatnich pacjentów z ich stacji logowania telefonii komórkowej.

Geografia zapytań o bakterię w Google

Mimo potencjału związanego z bioterroryzmem, czy niechęcią wobec Ukraińców (na których można łatwo zrzucić podejrzenia o siewstwo), na chwilą obecną komunikaty antyukraińskie nie przebijają się poza swoją bańkę medialną. Ze względów kulturowych, raczej podejrzenia nie padną na przetaczające się przez Rzeszów wojska sojusznicze.

Porównanie liczności zapytań w Google między różnymi tematami związanymi z ogniskiem (https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d,now%207-d,now%207-d,now%207-d&geo=PL,PL,PL,PL-PK&q=%2Fm%2F09rqh7w,%2Fm%2F01btjj,%2Fm%2F03zj32,%2Fm%2F012f86&hl=en-GB )

W przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń lub zgonów oraz braku postępów w dochodzeniu epidemiologicznym może dojść do dopompowania  tematu przez obce służby, uderzając w aparat sanitarno-epidemiologiczny państwa (utożsamiany z obecną partią rządzącą).

Przykład dezinformacji związanej ze społecznością ukraińskich uchodźców oraz rehabilitujących się w regionie weteranów wojennych

Od tej pory temat nabiera już międzynarodowego wymiaru (23.08 https://promedmail.org/promed-post/?id=8711806 z 74 hospitalizacjami). Naszym zdaniem, ze względu na wciąż lokalny charakter epidemii, aktywa zewnętrzne się nie włączyły (w przeciwieństwie do przebiegu narracji o “zatrutym zbożu”), ale ze względu na kampanię wyborczą można się tego spodziewać, jeżeli ognisko nie wygaśnie.

słowa klucze

Meat or wild birds? Source of A/H5N1 in Cats in Poland

http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/08/eurosurveillance-S-22-01070.pdf

We can speculate in the letter above that spatiotemporal patterns inferred by epigenetics support wild birds hypothesis of AI introduction into cats population.

DBscan of 19 spatio-genetic-temporal related infrctions

Draft of analysis:

http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/08/cats_ai.pdf

H5N1 u kotów w Polsce przebieg w czasie

Przebieg epizootii wygląda na wygasający, ale ze względu na nieścisłości między różnymi komunikatami GLW a danymi prezentowanymi przez ECDC (np.+1 przypadek z SGGW) i WHO (+przypadki z UJ i WUM) warto zachować pewną ostrożność. Wyniki pozytywne oraz zliczenia próbek nie zostały podane jawnie i jedynie można próbować wydedukować jaki jest rzeczywisty przebieg (możliwa błędna interpretacja, bo komunikaty GLW są nieścisłe).

positivity ratepositivessamplestimesource
79%151919-25.06 https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-IV-GLW-w-sprawie-choroby-kotow/idn:2287
50%51026-28.06https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-V-GLW-w-sprawie-choroby-kotow/idn:2290
21%31430.06-06.07https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Specjalny-Komunikat-GLW-w-sprawie-choroby-kotow/idn:2294
?12?correction 06.07https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-2-8-july-2023-week-27
?52?correction 11.07https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON476
36%51407-17.07https://www.fakt.pl/pieniadze/minister-zdrowia-zabiera-glos-w-sprawie-choroby-kotow-wlasciciele-pod-nadzorem/gg9791e

Wygląda na to że, w zależności od tego kto raportował, to przypadki stwierdzone poza PIWet-em była zgłasza lub nie. Wartości liczby badanych przypadków w korektach dla ECDC i WHO są tylko wartościami szacowanymi (na podstawie skumulowanej liczby przypadków pozytywnych), bo nie sumują się do liczby próbek z innych komunikatów. Z kolejnych komunikatów o liczbach skumulowanych przypadków, wydaje się że 2 przypadki zostały zarejestrowane między 28-30.06. Oczywiście mogło się zdarzyć, że GLW przekazał błędne dane do WHO lub/i ECDC lub instytucja międzynarodowa się pomyliła w swoich analizach (a komunikat z ECDC na to wskazuje).

Ze względu na brak danych oficjalnych dokładnych z uwzględnieniem czasu i miejsca pobrania materiału, a jedynie przedstawienie danych zagregowanych przez służby państwowe, warto przyjrzeć się danym nieoficjalnym.

Wykres zgłoszeń przypadków śmiertelnych o patologii podobnej do typowego przebiegu co u upadków potwierdzonych laboratoryjnie na obecność A/H5N1 (z grupy https://www.facebook.com/groups/1382403905988672)

Na podstawie tych źródeł (oba mają swoje wady i zalety), wydaje się jednak iż epizootia już minęła fazę kulminacyjną i jest w fazie wygaszania.

Prezentacja po polsku http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/07/cats_pl_shl.pptx

and in English http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/07/cats.pptx.pdf

Zatrute Zboże ciąg dalszy analiz

Kontynuując analizy:

http://interdisciplinary-research.eu/czy-zatrute-zboze-to-wrzutka-kremla

Powstał plakat: Przestrzenno czasowa, analiza percepcji internetowej produktów biobójczych w Polsce oraz innych krajach Europy – projekt naukowy o który zabiegamy

http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/07/Posterzboze.pdf

Pestycydy w zbożu i nie tylko

Wprowadzenie: Proponujemy nową metodę obliczeniową nasłuchiwania mediów w celu monitorowania stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych i ich percepcji w perspektywie jednego zdrowia. Badania wypełnią ważną lukę poprzez badanie i integrację czterech głównych pytań badawczych 1) dotyczących przestrzenno-czasowych trajektorii zainteresowania poszczególnymi grupami środków biobójczych stosowanych w rolnictwie z podziałem na agrofagi przeciw którym są stosowane bądź są znajdowane: bakterie, wirusy, chwasty, szkodniki 2) zainteresowanych interesariuszy, postaw wobec substancji biobójczych w perspektywie jednego zdrowia, 3) zgodności predykcyjnej w porównaniu z dotychczasowym nadzorem zużycia oraz biomonitoringu w roślinach i żywności/paszy 4) komunikacji i świadomości w tym kontekście. 

Dane: W celu weryfikacji stosowalności nowego narzędzia przeprowadzono pilotaż.

  1.  W tym celu przeszukano niemiecki i polski Internet z wykorzystaniem narzędzia EventRegistry na występowanie fraz ‘środki przeciwdrobnoustrojowe’ wraz z ‘rolnictwo’ oraz ich wariacji od 2014 do 2022.
  2.  Dodatkowo przeprowadzono analizę polskiego, słowackiego, węgierskiego, bułgarskiego i rumuńskiego Internetu na obecność fraz ‘pestycydy’ wraz z ‘zboże’ oraz ich wariacji od maja 2022 do kwietnia 2023 przy użyciu Brand24.

Wyniki: Już wstępne wyniki pilotażu zapewniają wgląd w dynamikę zainteresowania substancjami przeciwdrobnoustrojowym i hierarchię społecznej percepcji zagrożeń, wpływ profilów psychosocjologicznych, socjolingwistycznych i kulturowych oraz znaczenie czynników społeczno-gospodarczych.

  1. Największą różnicę między Polską a Niemcami zaobserwowano w roku 2018, kiedy temat glifosatu o ponad rząd wielkości był słabiej dyskutowany w naszym kraj.
  2. Zainteresowanie pestycydami w kwietniu 2023 propagowało od dużego zainteresowania w infosferze słowackiej i węgierskiej 11-13. Po czym temat uzyskał szybko bardzo duże zasięgi w Polsce 14.04, żeby zapikować W Rumunii i Bułgarii 18-19.04.

Wnioski: Projekt będzie korzystać z najnowocześniejszych metod uczenia maszynowego do analizy danych zebranych z polskich i europejskich mediów internetowych.