H5N1 u kotów w Polsce przebieg w czasie

Przebieg epizootii wygląda na wygasający, ale ze względu na nieścisłości między różnymi komunikatami GLW a danymi prezentowanymi przez ECDC (np.+1 przypadek z SGGW) i WHO (+przypadki z UJ i WUM) warto zachować pewną ostrożność. Wyniki pozytywne oraz zliczenia próbek nie zostały podane jawnie i jedynie można próbować wydedukować jaki jest rzeczywisty przebieg (możliwa błędna interpretacja, bo komunikaty GLW są nieścisłe).

positivity ratepositivessamplestimesource
79%151919-25.06 https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-IV-GLW-w-sprawie-choroby-kotow/idn:2287
50%51026-28.06https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-V-GLW-w-sprawie-choroby-kotow/idn:2290
21%31430.06-06.07https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Specjalny-Komunikat-GLW-w-sprawie-choroby-kotow/idn:2294
?12?correction 06.07https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-2-8-july-2023-week-27
?52?correction 11.07https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON476
36%51407-17.07https://www.fakt.pl/pieniadze/minister-zdrowia-zabiera-glos-w-sprawie-choroby-kotow-wlasciciele-pod-nadzorem/gg9791e

Wygląda na to że, w zależności od tego kto raportował, to przypadki stwierdzone poza PIWet-em była zgłasza lub nie. Wartości liczby badanych przypadków w korektach dla ECDC i WHO są tylko wartościami szacowanymi (na podstawie skumulowanej liczby przypadków pozytywnych), bo nie sumują się do liczby próbek z innych komunikatów. Z kolejnych komunikatów o liczbach skumulowanych przypadków, wydaje się że 2 przypadki zostały zarejestrowane między 28-30.06. Oczywiście mogło się zdarzyć, że GLW przekazał błędne dane do WHO lub/i ECDC lub instytucja międzynarodowa się pomyliła w swoich analizach (a komunikat z ECDC na to wskazuje).

Ze względu na brak danych oficjalnych dokładnych z uwzględnieniem czasu i miejsca pobrania materiału, a jedynie przedstawienie danych zagregowanych przez służby państwowe, warto przyjrzeć się danym nieoficjalnym.

Wykres zgłoszeń przypadków śmiertelnych o patologii podobnej do typowego przebiegu co u upadków potwierdzonych laboratoryjnie na obecność A/H5N1 (z grupy https://www.facebook.com/groups/1382403905988672)

Na podstawie tych źródeł (oba mają swoje wady i zalety), wydaje się jednak iż epizootia już minęła fazę kulminacyjną i jest w fazie wygaszania.

Prezentacja po polsku http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/07/cats_pl_shl.pptx

and in English http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2023/07/cats.pptx.pdf