Paradoks transformacji technologicznej w służbie zdrowia o ograniczonych zasobach

Nawiązując do poprzedniego postu Mołdawia otrzymała ok 2 miliony EUR na zmianę wytycznych metod mitygacji konsekwencji zakażeń HPV. Wcześniej zajmowaliśmy się kosztową efektywnością szczepień, a teraz zajeliśmy się badaniami przesiewowymi. Podstawowym celem naszych analiz było sprawdzenie na ile droższe, ale o wyższej specyficzności testy cytologiczne Pap (w stosunku do obecnie stosowanej metody Romanowskiego) będą obciążeniem dla budżetu Mołdawii. Niestety operacyjne koszty związane z nową technologią w perspektywie 10-20 lat nie tylko przewyższą koszty leczenie chorób wywoływanych przez HPV, ale koszty prewencji osiągną 0,5% wszystkich wydatków państwowych na służbę zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że transformacja Romanowski->Pap jest kosztowo-efektywna, ale nie jest wystraczająco wydajna. Pozostaje pytanie czy Mołdawię stać na taką zmianę?

Plakat na ten temat zaprezentowaliśmy na konferencji Mat-bio w Sydney:

math_biop

a nasz udział współfinansował projekt ENJECT– zajmujący się właśnie konsekwencjami zmian technologicznych w służbie zdrowia.

Łowcy komarów

Wygraliśmy konkurs na najlepszy projekt na Hackatonie ICID.

Przygotowaliśmy w ciągu 3 dni itnensywnej pracy oraz nauki GIS, drukowania 3D, Ardulino itp. taki projekt:


Mosquito Hunters

Dotyczy on innowacyjnej kontroli rozmnażania komarów przenoszących Zika i Dengę w Ameryce Południowej za pomocą aplikacji na telefon dla dzieci.

Wyjazd był współfinasnowany przez „Mi-network” i inni Polscy naukowcy – matematycy mogą zbobyć granty na wyjazdy.