Paradoks transformacji technologicznej w służbie zdrowia o ograniczonych zasobach

Nawiązując do poprzedniego postu Mołdawia otrzymała ok 2 miliony EUR na zmianę wytycznych metod mitygacji konsekwencji zakażeń HPV. Wcześniej zajmowaliśmy się kosztową efektywnością szczepień, a teraz zajeliśmy się badaniami przesiewowymi. Podstawowym celem naszych analiz było sprawdzenie na ile droższe, ale o wyższej specyficzności testy cytologiczne Pap (w stosunku do obecnie stosowanej metody Romanowskiego) będą obciążeniem dla budżetu Mołdawii. Niestety operacyjne koszty związane z nową technologią w perspektywie 10-20 lat nie tylko przewyższą koszty leczenie chorób wywoływanych przez HPV, ale koszty prewencji osiągną 0,5% wszystkich wydatków państwowych na służbę zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że transformacja Romanowski->Pap jest kosztowo-efektywna, ale nie jest wystraczająco wydajna. Pozostaje pytanie czy Mołdawię stać na taką zmianę?

Plakat na ten temat zaprezentowaliśmy na konferencji Mat-bio w Sydney:

math_biop

a nasz udział współfinansował projekt ENJECT– zajmujący się właśnie konsekwencjami zmian technologicznych w służbie zdrowia.

Kosztowo-efektywna strategia kontroli HPV i raka szyjki macicy w Mołdawii

W 2015 roku opracowaliśmy analizę koszto-efektywną strategii wobec raka szyjki macicy w Mołdawii (preprint). Do tej pory m.in. marnowane były zasoby na badania przesiewowe młodych dziewczyn i strarszych pań. Znaleźliśmy optymalny obszar dla kobiet w wieku 25-65 lat w 3-letnim interwale. Zaproonowaliśmy również wzmożoną edukację seksualną oraz szczepienia kohortowe. Od 2018 Mołdawia wprowadziła program praktycznie identyczny do propowanego przez nas. Nawet jeżeli to plagiat (tylko jeden z fundatorów tego projektu – Europejski Instytut Onkologii w Barcelonie nas cytuje), to nie ma znaczenia – ważne jest zdrowie Mołdawianek. W związku z tym, że nowy program szczepień odbiega od naszej propozycji (nawiasem mówiąc wprowadzone szczepienia punktowe budziły wiele kontrowersji w środowisku epidemiologicznym), postanowiliśmy sprawdzić jego efektywność, no i okazuje się że i w tym przypadku mamy efektywność. Choć w tym aspekcie jest nadzieja dla tego biednego kraju, w którym „wyparowanie” 1/3 budżetu to normalnośc, a obecna sytuacja prawno/polityczna to jakaś farsa.

Plakat z najnowszymi analizami: HPV w Mołdawii 2018