Lekkie zdarzenia niepożądane po szczepionkach p/Covid

Zebraliśmy statystyki lekkich i powszechnych któtkoterminowych zdarzeń niepożądanych – potencjalne NOP-y (very common/common adverse events grade 1-2)

% of patientsAstra (EMA)Sputnik?Moderna (CDC <55y.o)Pfizer (EMA)Pfizer (CDC <65y.o)
injection site irritation (tenderness/swelling/redness/rush)67.8
161011
injection site pain54.2
90.18077.8
Headache52.6
62.85051.7
fatigue53.1
67.66059.4
myalgia44
61.33028.7
Malaise44.2

5
Pyrexia33.6

20
Fever >387.9
17.41015.8
chills31.9
48.33035.1
Arthralgia26.4
45.22021.9
Nausea21.8
21.3510

Tabelkę odtworzyliśmy z dokumentów rejestracyjnych/ChPL/organów nadzorujących szczepionek. Tu już jest problem np. CDC i EMA mają inne wzorce, ale też 2 szczepionki były kontrolowane prze FDA a jedna pod MHRA, stąd inne definicje zdarzeń.
O Sputniku wiemy, że jest „bezpieczna” i tylko dla starszych są tabelki i to zawierające śmiesznie niskie wartości. W pracy z Lancetu (ani w dokumentacji rejestrowej w FR czy BY) Logunov et al. (DOI 10.1016/S0140-6736(21)00234-8) nie ma takiej listy.

Widać już na oko, że atenuowane szczepionki mają częściej miejscowe odczyny zapalne, a RNA częściej uogólnione (co raczej jest oczywistą obserwacją).