Uchodźcy a Internet

Na Ukrainie ponad 70% rynku wyszukiwarek Internetowych ma Google a następny w kolejce Yandex kilkanaście procent.

Warto zadać sobie pytania na jakiej podstawie potencjalni uchodźcy wybierali kraj przez który opuszczą obszar wojny. Czy dominowała geografia odległość (logistyka) czy może czynniki społeczne?

Polska po Ukraińsku tygodniami
Polska po Rosyjsku tygodniami
Dynamika zainteresowaniami poszczególnymi krajami w Google

Tak w Yandeksie zainteresowanie taką Polską w czasie wojny wzrosło o 40% (a co do całego ruchu internetowego to nawet zmalało dla zapytań w języku ukraińskim), to w szczytowym momencie na początku marca w Googla liczba zapytań wzrosła 5-krotnie.

Warto podkreślić niewielki wzrost zainteresowania Węgrami i Słowacją (zwłaszcza w pierwszej fazie wojny), gdyż zainteresowanie Mołdawią (gdzie zainteresowanie wzrosło najbardziej bo nawet ponad 10-cio krotnie), Polską i Rumunią szybko wzrosło i długo utrzymywało się na wysokim poziomie.

Dominujące państwo w zapytaniach obwodami

Tu nasuwa się ciekawa obserwacja, że nawet w obwodzie Zakarpackim zapytania o Polskę przewyższały zapytania o Węgry, czy Słowację z którymi ten obwód graniczy.

Rozkład zainteresowanie w jednym z najbardziej zagrożonych działaniami wojennymi obwodzie Zaporoskim

Warto podkreślić, że sytuacja była dynamiczna i co do zasady uchodźcy przesuwali się z wschodu na zachód. Ale najpierw zainteresowanie wyjazdu w stronę granicy zaczęło się w przygranicznych obszarach a dopiero później jak brutalność wojny została zauważona, ludność z obszarów dotkniętych inwazją zainteresowała się wyjazdem.

Porównanie zainteresowania w obszarze przygranicznym i objętym działaniami wojennymi

W Top 15 zapytań o Polskę znajdują się frazy takie jak: статус беженца (status uchodźcy), кордон з польщею (granica z Polską), граница украина польша (granica polsko-ukraińska).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *