AOTMiT błędy w zaleceniach

W dokumencie AOTMiT „Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 pkt. 21 jest błąd…

https://nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/8178/1/strategia_w_sytuacji_zmniejszenia_zagrozenia_epidemicznego_covid-19_2022.03.22

Odsetek wyników fałszywie dodatnich testów antygenowych wraz z prewalencją rośnie w Waszym dokumencie…

Wskazano 53-63% dla prewalencji 1%, a 87- 91% przy prewalencji 10% co jest niezgodne z epidemiologią, bo przy większym rozpowszechnieniu zakażeń, odsetek wyników fałszywie dodatnich powinien spadać.

Proszę zwrócić uwagę na to gdyż nie dość iż ta tabelka jest źle rozumiana przez społeczeństwo, które nie ma pojęcia o epidemiologii czy statystyce, ale do tego znajduje się tam błąd, co bardzo źle świadczy o zdolności polskiej medycyny do myślenia w kategoriach epidemiologicznych.

Zakładając, że czułość i swoistość testów nie zmienia się w zależności od prewalencji i zakładając (można wstawić dane z konkretnego testu, czy uśrednione):

sensitivityspecificity
antigen0.70.95
PCR0.990.98

Dostajemy

Zależność odsetka testów fałszywie dodatnich wśród wyników dodatnich od prewalencji zakażenia COVID-19 w obszarze stosowania testów przesiewowo, bez przesłanek epidemiologicznych czy klinicznych

Tak wiadomo od dawna, że większość wyników testów przesiewowych przy małym rozpowszechnieniu wirusa będzie fałszywie dodatnia. Nie zmienia to faktu, że i tak z epidemiologicznego punktu widzenia czasami warto wykonywać badania przesiewowe.

O wnioskowalności z testów przesiewowych dyskutowano już w pierwszej fali pandemii

Nie jest to pierwsza taka sytuacja, gdy oficjalna instytucja publikuje raport z ewidentnymi błędami obliczeniowymi. NIZP-PZH wypuścił pod koniec 2021 raport “Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19” (doi:10.32394/niph.001) z poważnymi uchybieniami jak błędnie wyliczony czas ekspozycji młodzieży, czy błędna klasyfikacja statusu szczepienia dla ponad 3 mln pacjentów. W pierwszej wersji wskazano, że zaszczepiono 510 933 osób w wieku 11-20 lat, choć inne źródła (np. ECDC) wskazywały na mniej więcej 1,5 miliona jedynie, a całkowita liczbą zaszczepionych wynosiła jedynie 15 289 757 choć za ECDC powinno to być ponad 19 mln. Ponadto średni czas od zaszczepienia został również wyliczony błędnie wynosił w październiku 2021 dla kohorty 11-20 lat ponad 200 dni, co by oznaczało że ta grupa szczepiła się w Polsce pierwsza i kolejność w NPS była odwrócona. Za wychwycenie błędów dziękuję dr Markowi Sobolewskiemu z PRz. Należy jednak podkreślić, że autorzy poprawili swój raport (https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych-02-2022/) i nie znajduję już w nim więcej błędów.

2 myśli w temacie “AOTMiT błędy w zaleceniach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *