Choroby zakaźne zwierząt w dobie nowych technologii

Internet oraz technologie cyfrowe wspierają epizootiologię i na konferencji w Belfaście (The annual conference of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine) zaprezentowaliśmy 2 projekty.

Przeprowadziliśmy analizę mobilności oraz kontaktów między kurami nioskami w celu wczesnej predykcji umieralności
Porównaliśmy zainteresowanie różnymi chorobami zwierząt i zoononoz w Polsce oraz sprawdziliśmy czy da się przewidzieć trend w prewalencji chorób zakaźnych obserwując Internet (wsparcie finansowe COST HARMONY CA18208)