Legionelloza a możliwe działania obcych służb?

Jak zwykle za epidemią podąża infodemia.

Od ok 17.08 mamy do czynienia z epidemią legionellozy w Województwie Podkarpackim.

Przebieg zainteresowania frazą legionella w mediach tradycyjnych i społecznościowych (zasięg i liczebność wzmianek dziennie)

Przebieg zainteresowania przedstawia się się następująco:

  • 18-21.08 zainteresowanie w lokalnych mediach społecznościowych i tradycyjnych;
  • 22.08 zainteresowanie mediów branżowych i kont na mediach społecznościowych zajmujących się medycyną;
  • 23-24.08 eskalacja w mediach głównego nurtu (wciąż małe upolitycznienie sytuacji, m.in. z powodu tego iż w województwie podkarpackim nie ma konfliktu między delegaturami administracji rządowej z administracją samorządową).

Po uwzględnieniu okresu inkubacji choroby, oraz uwzględnieniu, że między 9-17.08 w okolicy Rzeszowa nie było opadów a temperatura w ciągu dnia przekraczała w najcieplejszych godzinach dnia 30 st. C, to punktowe skażenia wody, bądź klimatyzacji wydaje się najbardziej prawdopodobnym źródłem. W dniach 17-20.08 zapytania o symptomy grypopodobne (zwłaszcza „alergiczny nieżyt nosa”, który mogą pacjenci mylić z zakażeniem legionellą), wzrasta w województwie podkarpackim (co można uważać za szczyt epidemii w społeczeństwie jeżeli zakładamy że większość populacji przechodzi ją skąpoobjawowo).

Porównanie liczności zapytań w Google między różnymi tematami związanymi z ogniskiem (symptomalnych) https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d,now%207-d,now%207-d,now%207-d,now%207-d&geo=PL,PL-PK,PL,PL-PK,PL-PK&q=%2Fm%2F01b_21,%2Fm%2F01b_21,%2Fm%2F0c01msq,%2Fm%2F0c01msq,%2Fm%2F0cjf0&hl=en-GB

Póki co przypadki koncentrują się w Rzeszowie i nie ma zakażeń poza województwem podkarpackim (https://www.gov.pl/web/psse-rzeszow/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-rzeszowie-w-sprawie-ogniska-wywolanego-zakazeniem-legionella-pneumophila), ale zainteresowanie problemem rozlewa się na całą ścianę wschodnią (co może być związane z wątkiem wojennym). Zgodnie ze oceną stanu sanitarnego województwa Podkarpackiego za rok 2022 bakteria ta była obecna w ośrodkach służby zdrowia (423 przebadanych próbek) oraz znaleziono 19 dodatnich próbek w nieckach jacuzzi oraz z prysznicy. Nie zauważono problemu bezpośrednio w sieci wodno-kanalizacyjnej, w miejscach publicznych (poza wymienionymi 2 wyjątkami) . Dziwić może fakt braku przeprowadzenia badań molekularnych z próbek ze środowiska oraz wykorzystania technik informacyjnych, np. klastrowania trajektorii przestrzenno-czasowych dodatnich pacjentów z ich stacji logowania telefonii komórkowej.

Geografia zapytań o bakterię w Google

Mimo potencjału związanego z bioterroryzmem, czy niechęcią wobec Ukraińców (na których można łatwo zrzucić podejrzenia o siewstwo), na chwilą obecną komunikaty antyukraińskie nie przebijają się poza swoją bańkę medialną. Ze względów kulturowych, raczej podejrzenia nie padną na przetaczające się przez Rzeszów wojska sojusznicze.

Porównanie liczności zapytań w Google między różnymi tematami związanymi z ogniskiem (https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d,now%207-d,now%207-d,now%207-d&geo=PL,PL,PL,PL-PK&q=%2Fm%2F09rqh7w,%2Fm%2F01btjj,%2Fm%2F03zj32,%2Fm%2F012f86&hl=en-GB )

W przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń lub zgonów oraz braku postępów w dochodzeniu epidemiologicznym może dojść do dopompowania  tematu przez obce służby, uderzając w aparat sanitarno-epidemiologiczny państwa (utożsamiany z obecną partią rządzącą).

Przykład dezinformacji związanej ze społecznością ukraińskich uchodźców oraz rehabilitujących się w regionie weteranów wojennych

Od tej pory temat nabiera już międzynarodowego wymiaru (23.08 https://promedmail.org/promed-post/?id=8711806 z 74 hospitalizacjami). Naszym zdaniem, ze względu na wciąż lokalny charakter epidemii, aktywa zewnętrzne się nie włączyły (w przeciwieństwie do przebiegu narracji o “zatrutym zbożu”), ale ze względu na kampanię wyborczą można się tego spodziewać, jeżeli ognisko nie wygaśnie.

słowa klucze