Czy napewno cięcie cesarskie?

Coraz więcej kobiet w Polsce decyduje się na cięcie cesarskie (około 30-40%), mimo że według rekomendacji WHO i PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) tylko 15% kwalifikuje się na tą procedurę. Podody są różne, np. chęć uniknięcia bólu porodowego. Zgodnie z opinią Naczelnej Izby Lekarskiej coś takiego jak „cięcie cesarskie na życzenie” nie istnieje, lecz pozostawmy to bez komentarza i zwrócmy uwagę na podane wyżej wskaźniki. Jak każda operacja, Cięcie Cesarskie, wiąże się z możliwymi powikłaniami, czy zakażeniem miejsca operowanego (ZMO). Właśnie ryzyko nabycia ZMO można wyznaczyć za pomoca tego narzędzia: kalkulator zakazen.

Mimo, że wskazane narzędzi wydaje się interesujące, jest ono wciąż tylko pomocą dla dobrze wyedukowanej kobiety, która posiada odpowiednią wiedzę medyczną, aby odpowiednio odpowiedzieć na pytania, więc grupa odbiorców tego rozwiązania ogranicza się tylko do kadry medycznej, bądź pasjonatek medycyny.